NEBEZPEČNÉ EVROPSKÉ DÁLNICE

V nově zahájené kampani SNAP identifikovala "nebezpečné dálnice" Evropy - zjistila, že na silnicích v Bulharsku, Polsku a Česku došlo k nejvyššímu průměrnému počtu úmrtí nákladních vozidel na 10 000 kilometrů silniční sítě.

Záměrem šetření není označit některé země za nebezpečnější než jiné. Ale upozornit na mezinárodní bezpečnost řidičů nákladních automobilů a na práci, která je nutná pro splnění mise OSN "Vize nula", jejímž cílem je dosáhnout nulového počtu smrtelných a vážných zranění do roku 2050.

Dánsko, Rakousko a Švédsko jsou považovány za tři nejméně nebezpečné země pro řidiče kamionů v Evropě.

Nebezpečná dálnice

ČÍM VYŠŠÍ JE SKÓRE NEBEZPEČNOSTI, TÍM NEBEZPEČNĚJŠÍ JSOU SILNICE POVAŽOVÁNY ZA
.

Po analýze údajů o nehodách a počtu smrtelných úrazů v Evropě stanovil SNAP v rámci výzkumu pro každou oblast hodnocení nebezpečnosti. Hodnocení se vypočítává na základě průměrného ročního počtu úmrtí na 10 000 kilometrů silnic - s ohledem na údaje za předchozích 10 let.

"Hodnocení nebezpečnosti jsme vytvořili, abychom řidiče upozornili na nejzrádnější silnice v Evropě. Krutá realita je však taková, že žádné bezpečné zóny neexistují.

"Všechny silnice napříč kontinentem s sebou nesou rizika a řidiči musí být neustále odolní vůči měnícím se podmínkám řízení a zákonům a předpisům v dané zemi. Doporučujeme, aby se řidiči před vyjetím seznámili se silničními zákony a plánovanou trasou.

"Většina řidičů nákladních vozidel, zejména těch, kteří se pohybují ve střední a východní Evropě, je zvyklá jezdit na mimořádně dlouhé vzdálenosti a po méně známých silnicích.

"Možná ale nevědí, kde nejlépe zaparkovat a zaslouženě si odpočinout od řízení. Proto společnost SNAP vyvinula aplikaci intruck, která obsahuje více než 5 000 zastávek pro nákladní automobily - je navržena tak, aby řidiče navigovala na vyhrazená místa pro odpočinek a oni se mohli soustředit na cestu."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

MAPA BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V EVROPĚ

HODNOCENÍ NEBEZPEČNOSTI

Evropa Legenda nebezpečí
Mapa nebezpečí v Evropě

Poznámka: Šedé oblasti nebyly do tohoto výzkumu zahrnuty.

STUPEŇ NEBEZPEČNOSTI

RANKING COUNTRY PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET ÚMRTÍ NA 10 000 KM SILNIČNÍHO POVRCHU HODNOCENÍ NEBEZPEČNOSTI
1 Bulharsko 3.697067296 369
2 Polsko 1.856026079 185
3 Česko 1.622395176 162
4 Rumunsko 1.620539177 162
5 Litva 1.553818627 155
6 Německo 1.432162363 143
7 Lucembursko 1.379786133 137
8 Slovensko 1.21112406 121
9 Velká Británie 1.182377306 118
10 Portugalsko 1.182147165 118

Na základě nejnovějších dostupných údajů od ONS a Evropské komise vypočítal SNAP hodnocení nebezpečnosti průměrný počet smrtelných nehod těžkých nákladních vozidel za rok na 10 000 km celkové silniční sítě, a to na základě údajů z EU a GB za desetileté období [2010-2020].

"Je nezbytné zlepšit silniční infrastrukturu a zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost silniční nákladní dopravy v celé Evropě. Vzhledem k tomu, že v EU jezdí více než šest milionů nákladních vozidel, musíme minimalizovat nebezpečí, která hrozí profesionálním dopravcům za volantem."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

"V jihovýchodních a východních regionech Spojeného království se uskutečňuje značný objem tranzitní dopravy nákladních vozidel do a z Londýna a Doveru. Zvýšený počet vozidel na silnicích nevyhnutelně vede k vyššímu riziku nehod, což je z údajů patrné."

Rob Rose

UK Network Team Leader
at SNAP

HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD HGV V GB ZA POSLEDNÍCH 10 LET (2012-2021)

TYP FAKTOR, KTERÝ SE PODÍLEL NA NAHLÁŠENÉ KOLIZI CELKEM %
Chyba nebo reakce řidiče/jezdce Chyba nebo reakce řidiče/jezdce 18,269 49.12%
Chyba nebo reakce řidiče/jezdce Řidič nebo jezdec se řádně nedíval 10,981 25.19%
Chyba nebo reakce řidiče/jezdce Řidič nebo jezdec neodhadl dráhu druhé osoby. 6,107 14.01%
Nesoudné jednání Nesoudné jednání 4,140 9.50%
Vidění ovlivněné vnějšími faktory Vidění ovlivněné vnějšími faktory 4,087 9.38%
Chyba nebo reakce řidiče/jezdce Chyba nebo reakce řidiče/jezdce 3,848 8.83%
Chování nebo nezkušenost Chyba nebo reakce řidiče/jezdce 3,699 8.49%
Chování nebo nezkušenost Neopatrný, neopatrný nebo spěchající řidič nebo jezdec 2,936 6.74%
Vidění ovlivněné vnějšími faktory Mrtvý úhel vozidla 2,726 6.25%

"Je skvělé, že za posledních 10 let se počet srážek snížil téměř o 50 % (-47,2 %). Je však důležité udržovat dobré životní podmínky řidičů a zajistit jim potřebné zázemí pro efektivní výkon jejich práce, abychom mohli tato čísla dále snižovat."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTA V GB
- PODLE CELKOVÉHO POČTU SRÁŽEK

TYP MÍSTNÍ ÚŘAD PRŮMĚRNÝ POČET SRÁŽEK HGV ZA ROK
1 Kent 51.2
2 Lincolnshire 34.5
3 Surrey 33.1
4 Cambridgeshire 27.6
5 Essex 27.6
6 North Yorkshire 24
7 Staffordshire 23.4
8 Lancashire 21
9 Warwickshire 21
10 Hampshire 20.8

Závěr

Důkazy z tohoto výzkumu ukazují, že navzdory dovednostem řidičů nákladních vozidel na celém kontinentu může vystavení každodenním rizikům zkomplikovat život řidiče.

Je třeba pracovat na zajištění bezpečnosti řidičů nákladních automobilů na silnicích při výkonu jejich práce. Pokračující zlepšování stavu silnic a inteligentní technologie v odvětví nevyhnutelně zvýší bezpečnost profesionálních dopravců. Kromě dostupnosti renomovaných parkovišť pro nákladní automobily, aby si řidiči mohli účinně odpočinout, je však třeba se zaměřit na blaho řidičů.

"Řidiči nákladních automobilů hrají v Evropě nesmírně důležitou roli a my musíme zajistit, aby byli v bezpečí a měli vše, co potřebují k efektivnímu výkonu své práce."

"Podporujeme řidiče tím, že rozšiřujeme síť parkovišť pro kamiony po celé Evropě, která mohou řidiči využít k odpočinku a načerpání sil před další cestou."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP