NEVARNE EVROPSKE AVTOCESTE

Družba SNAP je v nedavno začeti kampanji opredelila "nevarne avtoceste" v Evropi in ugotovila, da je na cestah v Bolgariji, na Poljskem in Češkem največ smrtnih žrtev med tovornimi vozili na 10.000 kilometrov cestnega omrežja.

Namen preiskave ni označiti nekatere države kot bolj nevarne od drugih. temveč poudariti varnost voznikov tovornjakov na mednarodni ravni in delo, ki je potrebno za izpolnitev poslanstva Združenih narodov "Vizija nič", da se do leta 2050 doseže nič smrtnih žrtev in hudo poškodovanih oseb.

Danska, Avstrija in Švedska veljajo za tri najmanj nevarne države v Evropi, skozi katere vozniki tovornjakov vozijo na varnejši način.

Nevarna avtocesta

VIŠJA KOT JE OCENA NEVARNOSTI,
BOLJ NEVARNE SO CESTE.

Po analizi podatkov o nesrečah in številu smrtnih žrtev po Evropi je SNAP za vsako področje v okviru raziskave določil oceno nevarnosti. Ocena je izračunana na podlagi povprečne letne stopnje smrtnih žrtev na 10.000 kilometrov cest - na podlagi podatkov iz zadnjih 10 let.

"Oceno nevarnosti smo uvedli, da bi voznike opozorili na najbolj nevarne ceste v Evropi. Vendar pa v resnici ni varnih območij.

"Vse ceste na celini so povezane s tveganji, vozniki pa se morajo nenehno prilagajati spreminjajočim se voznim razmeram ter zakonom in predpisom v državi. Priporočamo, da se vozniki pred odhodom na pot seznanijo s cestnopravnimi predpisi in načrtovano potjo.

"Večina voznikov tovornih vozil, zlasti tistih, ki potujejo po srednji in vzhodni Evropi, je vajena vožnje na izjemno dolgih razdaljah in po manj znanih cestah.

"Morda pa ne vedo, kje je najbolje parkirati in si zasluženo odpočiti od vožnje. Zato je SNAP razvil aplikacijo intruck, ki vsebuje več kot 5.000 postajališč za tovornjake in je zasnovana tako, da voznike usmerja na posebna mesta za počitek, da se lahko osredotočijo na vožnjo."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

ZEMLJEVID VARNOSTI V CESTNEM PROMETU V EVROPI

STOPNJA NEVARNOSTI

Evropa Legenda nevarnosti
Zemljevid nevarnosti v Evropi

Opomba: Siva območja niso bila vključena v to raziskavo.

OCENA NEVARNOSTI

RAZVRSTITEV DRŽAVA POVPREČNO ŠTEVILO SMRTNIH ŽRTEV NA LETO NA 10.000 KM CESTNE POVRŠINE STOPNJA NEVARNOSTI
1 Bolgarija 3.697067296 369
2 Poljska 1.856026079 185
3 Češka 1.622395176 162
4 Romunija 1.620539177 162
5 Litva 1.553818627 155
6 Nemčija 1.432162363 143
7 Luksemburg 1.379786133 137
8 Slovaška 1.21112406 121
9 Velika Britanija 1.182377306 118
10 Portugalska 1.182147165 118

Na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov ONS in Evropske komisije je bilo v okviru ocene nevarnosti SNAP izračunano povprečno število prometnih nesreč s smrtnim izidom za težka tovorna vozila na leto na 10 000 km celotnega cestnega omrežja, pri čemer so bili upoštevani podatki iz EU in Združenega kraljestva za desetletno obdobje [2010-2020].

"Izboljšanje cestne infrastrukture in objektov je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti cestnega tovornega omrežja po vsej Evropi. V EU vozi več kot šest milijonov tovornjakov, zato moramo čim bolj zmanjšati nevarnosti, ki prevaža tovornjake, ko so za volanom."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

"V jugovzhodnih in vzhodnih regijah Združenega kraljestva poteka precejšen promet težkih tovornih vozil v London in Dover ter iz njiju. Večje število vozil na cesti neizogibno vodi k večjemu tveganju nesreč, kar je razvidno iz podatkov."

Rob Rose

UK Network Team Leader
at SNAP

GLAVNI VZROKI ZA NESREČE HGV V GB V ZADNJIH DESETIH LETIH (2012-2021)

TIP DEJAVNIK, KI JE PRISPEVAL K PRIJAVLJENEMU TRČENJU SKUPAJ %
Napaka ali reakcija voznika/voznika Napaka ali reakcija voznika/voznika 18,269 49.12%
Napaka ali reakcija voznika/voznika Voznik ali sopotnik se ni pravilno oziral. 10,981 25.19%
Napaka ali reakcija voznika/voznika Voznik ali kolesar ni ocenil poti druge osebe. 6,107 14.01%
Nerazumno ravnanje Nerazumno ravnanje 4,140 9.50%
Vpliv zunanjih dejavnikov na vizijo Vpliv zunanjih dejavnikov na vizijo 4,087 9.38%
Napaka ali reakcija voznika/voznika Napaka ali reakcija voznika/voznika 3,848 8.83%
Vedenje ali neizkušenost Napaka ali reakcija voznika/voznika 3,699 8.49%
Vedenje ali neizkušenost Voznik ali kolesar je nepreviden, nepremišljen ali se mu mudi. 2,936 6.74%
Vpliv zunanjih dejavnikov na vizijo Mrtvi kot vozila 2,726 6.25%

"Lepo je videti, da se je število trčenj v zadnjih 10 letih zmanjšalo za skoraj 50 % (-47,2 %). Vendar je pomembno, da ohranjamo dobro počutje voznikov in jim zagotovimo potrebne pripomočke za učinkovito opravljanje njihovega dela, da bi lahko to število še zmanjšali."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

NAJNEVARNEJŠE LOKACIJE V GB
- PO SKUPNEM ŠTEVILU TRČENJ

TIP LOKALNI ORGAN POVPREČNO ŠTEVILO TRČENJ HGV NA LETO
1 Kent 51.2
2 Lincolnshire 34.5
3 Surrey 33.1
4 Cambridgeshire 27.6
5 Essex 27.6
6 North Yorkshire 24
7 Staffordshire 23.4
8 Lancashire 21
9 Warwickshire 21
10 Hampshire 20.8

Zaključek

Dokazi te raziskave kažejo, da kljub znanju voznikov tovornih vozil na celini izpostavljenost vsakodnevnim nevarnostim lahko otežuje življenje voznika.

Treba je zagotoviti, da bodo vozniki tovornjakov med opravljanjem svojega dela na cestah varni. Stalne izboljšave na cestah in inteligentna industrijska tehnologija bodo neizogibno povečale varnost prevoznikov. Vendar se je treba poleg razpoložljivosti uglednih parkirišč za tovornjake osredotočiti tudi na dobro počutje voznikov, da se bodo lahko učinkovito spočili.

"Vozniki tovornjakov imajo v Evropi izjemno pomembno vlogo, zato jim moramo zagotoviti varnost in vse, kar potrebujejo za učinkovito opravljanje svojega dela."

"Podpiramo industrijo voznikov z razvojem mreže parkirišč za tovornjake po vsej Evropi, ki jih lahko vozniki uporabijo za počitek in polnjenje baterije pred naslednjim delom poti."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP