EUROPA'S GEVAARLIJKE SNELWEGEN

In een onlangs gelanceerde campagne heeft SNAP de 'gevaarlijke snelwegen' van Europa geïdentificeerd - en ontdekt dat de wegen in Bulgarije, Polen en Tsjechië het hoogste gemiddelde aantal verkeersdoden onder vrachtwagens per 10.000 mijl wegennet laten zien.

De bedoeling van het onderzoek is niet om bepaalde landen als gevaarlijker dan andere te bestempelen. Maar om de aandacht te vestigen op de internationale veiligheid van vrachtwagenchauffeurs en het werk dat nodig is om te voldoen aan de 'Vision Zero'-missie van de Verenigde Naties om in 2050 nul doden en ernstig gewonden te hebben.

Aan de veiligere kant van het spectrum worden Denemarken, Oostenrijk en Zweden beschouwd als drie van de minst gevaarlijke landen voor vrachtwagenchauffeurs om door te rijden in Europa.

Gevaarlijke snelweg

HOE HOGER DE GEVARENSCORE,
HOE GEVAARLIJKER DE WEGEN WORDEN GEACHT.

Na analyse van de ongevallengegevens en het aantal dodelijke slachtoffers in heel Europa, heeft SNAP een gevarenclassificatie opgesteld voor elk gebied binnen het onderzoek. De score wordt berekend op basis van het gemiddelde jaarlijkse aantal dodelijke slachtoffers per 10.000 kilometer weg - waarbij wordt gekeken naar de gegevens van de afgelopen 10 jaar.

"We hebben de gevarenclassificatie in het leven geroepen om bestuurders te waarschuwen voor de meest verraderlijke wegen in Europa. Maar de harde realiteit is dat er geen veilige zones zijn.

"Alle wegen op het continent brengen risico's met zich mee en bestuurders moeten voortdurend alert zijn op veranderende rijomstandigheden en wetten en regels in het land. We raden bestuurders aan om zich vertrouwd te maken met de verkeersregels en hun geplande route voordat ze op weg gaan.

"De meeste vrachtwagenchauffeurs, vooral diegenen die door Centraal- en Oost-Europa rijden, zullen gewend zijn aan het rijden van uitzonderlijk lange afstanden en op wegen waar ze minder vertrouwd mee zijn.

"Maar ze weten misschien niet waar ze het beste kunnen parkeren om een welverdiende pauze in te lassen. Daarom heeft SNAP de intruck app ontwikkeld, die meer dan 5.000 vrachtwagenstops bevat - ontworpen om chauffeurs naar speciale rustplaatsen te navigeren zodat ze zich op de weg kunnen concentreren."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

VERKEERSVEILIGHEIDSKAART VAN EUROPA

GEVARENCLASSIFICATIE

Europa Gevarenlegende
Gevarenkaart Europa

Let op: Grijze gebieden zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

DE GEVARENCLASSIFICATIE

RANKING LAND GEMIDDELD AANTAL VERKEERSDODEN PER 10.000 KM WEGDEK PER JAAR GEVARENCLASSIFICATIE
1 Bulgarije 3.697067296 369
2 Polen 1.856026079 185
3 Tsjechië 1.622395176 162
4 Roemenië 1.620539177 162
5 Litouwen 1.553818627 155
6 Duitsland 1.432162363 143
7 Luxemburg 1.379786133 137
8 Slowakije 1.21112406 121
9 Groot-Brittannië 1.182377306 118
10 Portugal 1.182147165 118

Met behulp van de meest recente beschikbare gegevens van ONS en de Europese Commissie heeft de SNAP-gevarenclassificatie het gemiddelde aantal dodelijke ongevallen met vrachtwagens per jaar per 10.000 km van het totale wegennet berekend, waarbij is gekeken naar gegevens in de EU en Groot-Brittannië uit een periode van 10 jaar [2010-2020].

"Het is van vitaal belang om de wegeninfrastructuur en -faciliteiten te verbeteren om de veiligheid van het wegvervoersnetwerk in heel Europa te garanderen. Met meer dan zes miljoen vrachtwagens die in de EU rijden, moeten we de gevaren voor transportprofessionals achter het stuur tot een minimum beperken."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

"In de zuidoostelijke en oostelijke regio's van het Verenigd Koninkrijk rijden aanzienlijke hoeveelheden vrachtwagens van en naar Londen en Dover. Het grotere aantal voertuigen op de weg leidt onvermijdelijk tot een hoger risico op ongevallen en dit wordt duidelijk in de gegevens."

Rob Rose

UK Network Team Leader
at SNAP

BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN ONGEVALLEN MET ZWARE VRACHTWAGENS IN GB OVER
DE AFGELOPEN 10 JAAR (2012-2021)

TYPE BIJDRAGENDE FACTOR BIJ GERAPPORTEERDE AANRIJDING TOTAAL %
Fout of reactie van bestuurder/bestuurder Fout of reactie van bestuurder/bestuurder 18,269 49.12%
Fout of reactie van bestuurder/bestuurder Bestuurder of berijder heeft niet goed gekeken 10,981 25.19%
Fout of reactie van bestuurder/bestuurder Bestuurder of berijder heeft het pad van de ander niet goed ingeschat 6,107 14.01%
Onrechtmatige daad Onrechtmatige daad 4,140 9.50%
Visie beïnvloed door externe factoren Visie beïnvloed door externe factoren 4,087 9.38%
Fout of reactie van bestuurder/bestuurder Fout of reactie van bestuurder/bestuurder 3,848 8.83%
Gedrag of onervarenheid Fout of reactie van bestuurder/bestuurder 3,699 8.49%
Gedrag of onervarenheid Bestuurder of berijder onvoorzichtig, roekeloos of gehaast 2,936 6.74%
Visie beïnvloed door externe factoren Dode hoek voertuig 2,726 6.25%

"Het is geweldig om te zien dat het aantal aanrijdingen de afgelopen 10 jaar met bijna 50% is gedaald (-47,2%). Maar het is belangrijk om het welzijn van de chauffeurs op peil te houden en ervoor te zorgen dat ze over de nodige faciliteiten beschikken om hun werk goed te kunnen doen, zodat we deze aantallen verder kunnen terugdringen."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

GEVAARLIJKSTE GB-LOCATIES
- NAAR TOTAAL AANTAL BOTSINGEN

TYPE LOKALE OVERHEID GEMIDDELD AANTAL AANRIJDINGEN MET VRACHTWAGENS PER JAAR
1 Kent 51.2
2 Lincolnshire 34.5
3 Surrey 33.1
4 Cambridgeshire 27.6
5 Essex 27.6
6 North Yorkshire 24
7 Staffordshire 23.4
8 Lancashire 21
9 Warwickshire 21
10 Hampshire 20.8

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat, ondanks de vaardigheden van vrachtwagenchauffeurs over het hele continent, blootstelling aan dagelijkse gevaren het rijleven uitdagend kan maken.

Er moet aan gewerkt worden om ervoor te zorgen dat vrachtwagenchauffeurs veilig zijn op de weg terwijl ze hun werk doen. Voortdurende verbeteringen aan de wegen en intelligente technologie in de sector zullen onvermijdelijk de veiligheid van transportprofessionals verbeteren. Maar er moet ook aandacht worden besteed aan het welzijn van chauffeurs, naast de beschikbaarheid van fatsoenlijke parkeerlocaties zodat chauffeurs effectief kunnen rusten.

"Vrachtwagenchauffeurs spelen een enorm belangrijke rol in heel Europa en we moeten ervoor zorgen dat ze veilig zijn en alles hebben wat ze nodig hebben om hun werk efficiënt te doen."

"We ondersteunen de chauffeurssector door een netwerk van parkeerlocaties voor vrachtwagens in heel Europa uit te bouwen die chauffeurs kunnen gebruiken om uit te rusten en op te laden voor de volgende etappe van hun reis."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP