EUROPAS FARLIGE
MOTORVEJE

I en nyligt lanceret kampagne har SNAP identificeret Europas "farlige motorveje" - og opdaget, at vejene i Bulgarien, Polen og Tjekkiet har oplevet de højeste gennemsnitlige antal dødsfald blandt lastbiler pr. 10.000 miles vejnet.

Hensigten med undersøgelsen er ikke at betegne visse lande som farligere end andre. Men at fremhæve den internationale sikkerhed for lastbilchauffører og det arbejde, der er nødvendigt for at opfylde FN's "Vision Zero"-mission om at opnå nul dødsfald og alvorlige kvæstelser inden 2050.

I den mere sikre ende af spektret anses Danmark, Østrig og Sverige for at være tre af de mindst farlige lande i Europa for lastbilchauffører at køre igennem.

Farlig motorvej

JO HØJERE FARESCORE,
JO FARLIGERE ANSES VEJENE FOR AT VÆRE.

Efter at have analyseret data om ulykker og antallet af dødsfald i hele Europa har SNAP fastlagt en risikoklassificering for hvert område inden for undersøgelsen. Scoren er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige årlige dødelighed pr. 10.000 km vejstrækning - på baggrund af data fra de foregående 10 år.

"Vi har oprettet fareklassificeringen for at advare bilisterne om de mest forræderiske veje i Europa. Men den barske virkelighed er, at der ikke findes nogen sikre zoner.

"Alle veje på hele kontinentet er forbundet med iboende risici, og chaufførerne skal hele tiden kunne tilpasse sig de skiftende kørselsforhold og landets love og regler. Vi anbefaler, at chaufførerne gør sig bekendt med færdselslovgivningen og deres planlagte rute, inden de tager af sted.

"De fleste lastbilchauffører, især dem, der kører i Central- og Østeuropa, vil være vant til at køre usædvanligt langt og på mindre velkendte veje.

"Men de kender måske ikke de bedste steder at parkere og tage en velfortjent pause fra bilkørsel. Derfor har SNAP udviklet intruck-appen, som indeholder over 5.000+ lastbilstationer - designet til at navigere chauffører til dedikerede steder til hvile, så de kan fokusere på vejen."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

KORT OVER TRAFIKSIKKERHEDEN I EUROPA

FAREKLASSIFICERING

Europa Fareforklaring
Kort over farer i Europa

Bemærk venligst: Grå områder blev ikke medtaget i denne undersøgelse.

FAREKLASSIFICERING

RANKING COUNTRY GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE ANTAL DRÆBTE PR. 10 000 KM VEJAREAL FAREKLASSIFICERING
1 Bulgarien 3.697067296 369
2 Polen 1.856026079 185
3 Tjekkiet 1.622395176 162
4 Rumænien 1.620539177 162
5 Litauen 1.553818627 155
6 Tyskland 1.432162363 143
7 Luxembourg 1.379786133 137
8 Slovakiet 1.21112406 121
9 Storbritannien 1.182377306 118
10 Portugal 1.182147165 118

Ved hjælp af de seneste tilgængelige data fra ONS og Europa-Kommissionen har SNAP-risikoklassificeringen beregnet det gennemsnitlige antal ulykker med dødelig udgang for tunge lastvogne pr. år pr. 10 000 km af det samlede vejnet ved at se på data i hele EU og Storbritannien fra en 10-årig periode [2010-2020].

"Det er afgørende at forbedre vejinfrastrukturen og -faciliteterne for at garantere sikkerheden i vejtransportnettet i hele Europa. Med over seks millioner lastbiler i drift i EU er vi nødt til at minimere farerne for de professionelle vognmænd, når de sidder bag rattet."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

"I Sydøst- og Østkysten af Det Forenede Kongerige er der en betydelig mængde lastvognstrafik til og fra London og Dover. Det øgede antal køretøjer på vejene fører uundgåeligt til en højere risiko for ulykker, og det fremgår tydeligt af dataene."

Rob Rose

UK Network Team Leader
at SNAP

DE VIGTIGSTE ÅRSAGER TIL HGV-ULYKKER I GB OVER
DE SIDSTE 10 ÅR (2012-2021)

TYPE MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL ANMELDT KOLLISION I ALT %
Fejl eller reaktion fra fører/rytter Fejl eller reaktion fra fører/rytter 18,269 49.12%
Fejl eller reaktion fra fører/rytter Føreren eller føreren kiggede ikke ordentligt efter 10,981 25.19%
Fejl eller reaktion fra fører/rytter Føreren eller føreren undlod at vurdere den anden persons vej 6,107 14.01%
Uforsvarlig handling Uforsvarlig handling 4,140 9.50%
Synet påvirkes af eksterne faktorer Synet påvirkes af eksterne faktorer 4,087 9.38%
Fejl eller reaktion fra fører/rytter Fejl eller reaktion fra fører/rytter 3,848 8.83%
Adfærd eller uerfarenhed Fejl eller reaktion fra fører/rytter 3,699 8.49%
Adfærd eller uerfarenhed Chauffør eller rytter er uforsigtig, uforsvarlig eller har travlt 2,936 6.74%
Synet påvirkes af eksterne faktorer Køretøjets blinde vinkel 2,726 6.25%

"Det er dejligt at se, at antallet af kollisioner er faldet med næsten 50 % i løbet af de sidste 10 år (-47,2 %). Men det er vigtigt at bevare chaufførernes velfærd og sikre, at de har de nødvendige faciliteter til at udføre deres arbejde effektivt, så vi kan reducere antallet af ulykker yderligere."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

DE FARLIGSTE STEDER I GB
- EFTER ANTAL KOLLISIONER

TYPE DEN LOKALE MYNDIGHED GENNEMSNITLIGT ANTAL KOLLISIONER MED LASTBILER PR. ÅR
1 Kent 51.2
2 Lincolnshire 34.5
3 Surrey 33.1
4 Cambridgeshire 27.6
5 Essex 27.6
6 North Yorkshire 24
7 Staffordshire 23.4
8 Lancashire 21
9 Warwickshire 21
10 Hampshire 20.8

Konklusion

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at på trods af lastbilchaufførernes færdigheder på hele kontinentet kan udsættelse for daglige farer gøre livet som chauffør til en udfordring.

Der er behov for at arbejde for at sikre, at lastbilchauffører er sikre på vejene, mens de udfører deres arbejde. De løbende forbedringer af vejene og intelligent industriteknologi vil uundgåeligt øge sikkerheden for de professionelle vognmænd. Men der skal fokuseres på chaufførernes velfærd, og der skal også være gode parkeringsmuligheder for lastbiler til rådighed, så chaufførerne kan hvile sig effektivt.

"Lastbilchauffører spiller en enormt vigtig rolle i hele Europa, og vi er nødt til at sikre, at de er sikre og har alt, hvad de behøver for at udføre deres arbejde effektivt."

"Vi støtter chaufførbranchen ved at udbygge et netværk af lastbilparkeringssteder i hele Europa, som chaufførerne kan bruge til at hvile og genoplade før næste del af deres rejse."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP