NEBEZPEČNÉ EURÓPSKE DIAĽNICE

V rámci nedávno spustenej kampane SNAP identifikovala "nebezpečné diaľnice" Európy - zistila, že na cestách v Bulharsku, Poľsku a Česku došlo k najvyššiemu priemernému počtu úmrtí nákladných vozidiel na 10 000 kilometrov cestnej siete.

Zámerom vyšetrovania nie je označiť niektoré krajiny za nebezpečnejšie ako iné. Ale poukázať na medzinárodnú bezpečnosť vodičov nákladných vozidiel a na prácu potrebnú na splnenie misie OSN "Vision Zero", ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 nulový počet smrteľných nehôd a vážnych zranení.

Dánsko, Rakúsko a Švédsko sú považované za tri najmenej nebezpečné krajiny v Európe, cez ktoré vodiči nákladných vozidiel prechádzajú.

Nebezpečná diaľnica

ČÍM VYŠŠIE JE SKÓRE NEBEZPEČNOSTI,
TÝM NEBEZPEČNEJŠIE SÚ CESTY POVAŽOVANÉ ZA NEBEZPEČNÉ.

Po analýze údajov o nehodách a počte smrteľných úrazov v celej Európe stanovila agentúra SNAP v rámci výskumu pre každú oblasť hodnotenie nebezpečenstva. Hodnotenie sa vypočítava na základe priemernej ročnej miery úmrtnosti na 10 000 kilometrov ciest - na základe údajov za predchádzajúcich 10 rokov.

"Hodnotenie nebezpečenstva sme vytvorili s cieľom upozorniť vodičov na najzradnejšie cesty v Európe. Krutá realita je však taká, že neexistujú žiadne bezpečné zóny.

"Všetky cesty na kontinente so sebou nesú riziká a vodiči musia byť neustále odolní voči meniacim sa podmienkam jazdy a zákonom a predpisom v danej krajine. Odporúčame vodičom, aby sa pred vycestovaním oboznámili s cestnými zákonmi a plánovanou trasou.

"Väčšina vodičov nákladných vozidiel, najmä tých, ktorí sa pohybujú v strednej a východnej Európe, je zvyknutá jazdiť na mimoriadne dlhé vzdialenosti a po menej známych cestách.

"Možno však nevedia, kde je najlepšie zaparkovať a zaslúžene si oddýchnuť od šoférovania. Preto spoločnosť SNAP vyvinula aplikáciu intruck, ktorá obsahuje viac ako 5 000 zastávok pre nákladné vozidlá - je navrhnutá tak, aby navigovala vodičov na vyhradené miesta na odpočinok, aby sa mohli sústrediť na cestu."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

MAPA BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY V EURÓPE

HODNOTENIE NEBEZPEČENSTVA

Európa Legenda o nebezpečenstve
Mapa nebezpečenstva v Európe

Poznámka: Do tohto výskumu neboli zahrnuté sivé oblasti.

HODNOTENIE NEBEZPEČENSTVA

RANKING KRAJINA PRIEMERNÝ ROČNÝ POČET ÚMRTÍ NA 10 000 KM POVRCHU CIEST HODNOTENIE NEBEZPEČENSTVA
1 Bulharsko 3.697067296 369
2 Poľsko 1.856026079 185
3 Česko 1.622395176 162
4 Rumunsko 1.620539177 162
5 Litva 1.553818627 155
6 Nemecko 1.432162363 143
7 Luxembursko 1.379786133 137
8 Slovensko 1.21112406 121
9 Veľká Británia 1.182377306 118
10 Portugalsko 1.182147165 118

Na základe najnovších dostupných údajov od ONS a Európskej komisie sa v rámci hodnotenia nebezpečenstva SNAP vypočítal priemerný počet smrteľných nehôd nákladných vozidiel za rok na 10 000 km celkovej cestnej siete, pričom sa skúmali údaje z EÚ a Veľkej Británie za obdobie 10 rokov [2010 - 2020].

"Je nevyhnutné zlepšiť cestnú infraštruktúru a zariadenia, aby sa zabezpečila bezpečnosť cestnej nákladnej dopravy v celej Európe. Keďže v EÚ jazdí viac ako šesť miliónov nákladných vozidiel, musíme minimalizovať nebezpečenstvo, ktoré hrozí profesionálom v nákladnej doprave, keď sedia za volantom."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

"V juhovýchodných a východných regiónoch Spojeného kráľovstva sa uskutočňuje značný objem tranzitnej dopravy nákladných vozidiel do a z Londýna a Doveru. Zvýšený počet vozidiel na cestách nevyhnutne vedie k vyššiemu riziku nehôd, čo je zrejmé z údajov."

Rob Rose

UK Network Team Leader
at SNAP

HLAVNÉ PRÍČINY NEHÔD HGV V GB ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV (2012-2021)

TYP FAKTOR, KTORÝ SA PODIEĽAL NA NAHLÁSENEJ KOLÍZII SPOLU %
Chyba alebo reakcia vodiča/jazdca Chyba alebo reakcia vodiča/jazdca 18,269 49.12%
Chyba alebo reakcia vodiča/jazdca Vodič alebo jazdec sa riadne nepozrel 10,981 25.19%
Chyba alebo reakcia vodiča/jazdca Vodič alebo jazdec neodhadol dráhu druhej osoby 6,107 14.01%
Neúmyselné konanie Neúmyselné konanie 4,140 9.50%
Videnie ovplyvnené vonkajšími faktormi Videnie ovplyvnené vonkajšími faktormi 4,087 9.38%
Chyba alebo reakcia vodiča/jazdca Chyba alebo reakcia vodiča/jazdca 3,848 8.83%
Správanie alebo neskúsenosť Chyba alebo reakcia vodiča/jazdca 3,699 8.49%
Správanie alebo neskúsenosť Vodič alebo jazdec je neopatrný, bezohľadný alebo sa ponáhľa 2,936 6.74%
Videnie ovplyvnené vonkajšími faktormi Mŕtvy uhol vozidla 2,726 6.25%

"Je skvelé vidieť, že počet kolízií sa za posledných 10 rokov znížil takmer o 50 % (-47,2 %). Je však dôležité zachovať pohodu vodičov a zabezpečiť im potrebné vybavenie na efektívne vykonávanie ich práce, aby sme mohli tieto počty ďalej znižovať."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP

NAJNEBEZPEČNEJŠIE MIESTA V GB
- PODĽA CELKOVÉHO POČTU KOLÍZIÍ

TYP MIESTNY ORGÁN PRIEMERNÝ POČET KOLÍZIÍ HGV ZA ROK
1 Kent 51.2
2 Lincolnshire 34.5
3 Surrey 33.1
4 Cambridgeshire 27.6
5 Essex 27.6
6 North Yorkshire 24
7 Staffordshire 23.4
8 Lancashire 21
9 Warwickshire 21
10 Hampshire 20.8

Záver

Dôkazy z tohto výskumu ukazujú, že napriek zručnostiam vodičov nákladných vozidiel na celom kontinente môže vystavenie každodenným nebezpečenstvám skomplikovať život vodiča.

Je potrebné zabezpečiť, aby vodiči nákladných vozidiel boli na cestách počas výkonu svojej práce v bezpečí. Pokračujúce zlepšovanie ciest a inteligentné priemyselné technológie nevyhnutne zvýšia bezpečnosť profesionálov v nákladnej doprave. Okrem dostupnosti renomovaných parkovísk pre nákladné vozidlá, aby si vodiči mohli efektívne oddýchnuť, je však potrebné zamerať sa aj na blaho vodičov.

"Vodiči nákladných vozidiel zohrávajú v celej Európe mimoriadne dôležitú úlohu a my musíme zabezpečiť, aby boli v bezpečí a mali všetko, čo potrebujú na efektívne vykonávanie svojej práce."

"Podporujeme vodičov tým, že rozširujeme sieť parkovísk pre nákladné vozidlá v celej Európe, ktoré môžu vodiči využiť na odpočinok a načerpanie nových síl pred ďalšou etapou cesty."

Mark Garner

Managing Director
at SNAP