Проучване на SNAP
разкрива истинската цена на престъпленията, свързани с товари

Престъпленията, свързани с товари, продължават да будят все по-голяма загриженост в сектора на товарните превози. Само през януари 2019 г. TAPA регистрира повече случаи на кражба на товари в Германия, отколкото в Австрия, Белгия, Франция и Италия взети заедно, което я поставя на трето място на континента. Като цяло общата стойност на докладваните загуби от престъпления през януари 2019 г. е 10 797 475 евро - 68,7% увеличение спрямо предходната година.

Въпреки че очевидно има значително финансово въздействие, ново проучване на SNAP разкрива реалните разходи, свързани с нарастващите престъпления, свързани с товари: отрицателното въздействие върху продължаващия недостиг на шофьори и върху здравето и благосъстоянието на шофьорите.

Основни констатации

Професионалисти в областта на транспорта и шофьори от цяла Германия бяха анкетирани за причините, въздействието и решенията на нарастващите престъпления, свързани с товари.

Основните изводи включват:

1-IN-3 ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ИНДУСТРИЯТА Е БИЛО ПРЯКО ЗАСЕГНАТО ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ТОВАРНИЯ ТРАНСПОРТ.

46.3% ОТ РАБОТЕЩИТЕ В БРАНША СА ИМАЛИ ИЛИ ПОЗНАВАТ ЧОВЕК, КОЙТО Е БИЛ ЗАСЕГНАТ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ТОВАРИ.

61.7% СМЯТАТ, ЧЕ ЛИПСАТА НА ОХРАНЯЕМИ ПАРКИНГИ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА БРОЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТОВАРИ.

ПОЧТИЕДНА ТРЕТА ОТ РАБОТЕЩИТЕ В БРАНША СМЯТАТ, ЧЕ НАРАСТВАЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ Е ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ НЕДОСТИГ НА ВОДАЧИ.

Обезпокоително е, че се увеличават не само случаите на престъпления, свързани с товари, но и агресията в методите. Например 5 % от анкетираните са били пряко засегнати или са познавали някой, който е пострадал от кражба на товари, включваща използването на газ за приспиване.

Защо се увеличават престъпленията с товари

Освен че изследва въздействието върху отделните лица, проучването установи и кои според работниците в бранша са основните причини за нарастването на престъпленията, свързани с товари.

Обща тема е увеличаването на обема на товарите по пътищата, което 44 % считат за основен фактор. Подобен брой (37 %) смятат, ченарастващата стойност на товарите, било то като среден товар или обем на пътя, насърчава драстичното увеличение на инцидентите.

37% СМЯТАТ, ЧЕ НАРАСТВАЩАТА СТОЙНОСТ НА ТОВАРИТЕ Е ПРИЧИНА ЗА ДРАСТИЧНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИНЦИДЕНТИТЕ

Също така се смята, че липсата на грижа и ангажираност за защита на автомобилите е основен фактор.30 % от анкетираните смятат, че тяхната компания не е ангажирана с достатъчна защита на автомобилите. Почти всеки четвърти пък смята, че незаинтересоваността на властите прави сигурността ненужно трудна.

До момента най-популярният отговор е свързан с липсата на грижи: 61,7 % смятат, челипсата на охраняеми паркинги е основната причина за увеличаване на броя на товарните престъпления, като сред жертвите на престъпления този дял достига 74,7 %.

61,7 % СМЯТАТ, ЧЕ ЛИПСАТА НА ОХРАНЯЕМИ ПАРКИНГИ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, СВЪРЗАНА С ТОВАРИ.

74,7 % СРЕД ЛИЦАТА, КОИТО СА БИЛИ ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Въздействие на престъпленията, свързани с товари

За здравето на водачите

Лошото психическо и физическо здраве вече е важен фактор за шофьорите на дълги разстояния. В рамките на и без това стресиращата и взискателна работна среда нарастващият брой престъпления, свързани с товари, оказва отрицателно въздействие и вероятно ще доведе до увеличаване на случаите на умора, депресия и тревожност.

1 ОТ ВСЕКИ 3 РАБОТНИЦИ В ИНДУСТРИЯТА Е ИМАЛ ПРЯКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО СИ ЗДРАВЕ

На въпроса за твърдението "Престъпленията в сферата на логистиката/превозите оказват негативно влияние върху психичното ми здраве", 34,8 % са съгласни или напълно съгласни. Този бройзначително нараства до 56,6 % сред лицата, които са били засегнати от кражба на ремарке/контейнер, и достига до 66,7 % при лицата, които са били жертви на кражба от кабината.

66,7% ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КРАЖБА ОТ ТАКСИ СА СЪГЛАСНИ, ЧЕ ТОВА Е ПОВЛИЯЛО НА ПСИХИЧНОТО ИМ ЗДРАВЕ

Част от тази загриженост може да се дължи на огромния брой хора, които са станали жертва на нападения срещу кабината им. Всеки трети е станал жертва на кражба на товар или лични вещи от кабината, а 17,7 % са станали жертва на кражба, докато шофьорът е спял в кабината. Макар и да е малък брой, фактът, че 5,1 % съобщават, че са станали жертва на кражба с използване на газ за спане, остава тревожен и показва нивото на агресия, с което се развиват новите форми на престъпления, свързани с товари.

За индустрията като цяло

Засегнати са не само шофьорите. Работещите на други длъжности, като товародатели или управители на автопаркове, също отбелязват колко широко разпространен е опитът с престъпленията, свързани с товари.46,3 % от работещите в отрасъла имат или познават някой, който е бил засегнат от престъпления, свързани с товари.

46,3 % ОТ РАБОТЕЩИТЕ В БРАНША СА ИМАЛИ ИЛИ ПОЗНАВАТ ЧОВЕК, КОЙТО Е БИЛ ЗАСЕГНАТ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ТОВАРИ.

Освен за личното здраве, съществува и сериозна загриженост за репутацията на индустрията и способността ѝ да набира ефективно персонал в бъдеще. Вече има недостиг на водачи, но нарастващата престъпност, свързана с товарите, вероятно ще го увеличи още повече.28,9 % смятат, че отрасълът не е привлекателен за нови водачи от съображения за безопасност, а 58,9 % смятат, че цялостното въздействие върху физическото и психическото здраве е основната причина потенциалните новобранци да не обмислят отрасъла.

Предотвратяване на престъпления, свързани с товари

При тази голяма загриженост е ясно, че осведомеността и проактивната реакция са жизненоважни за борбата с нарастването на престъпленията, свързани с товари. Наред с определянето на въздействието и мащаба на това предизвикателство за индустрията, проучването попита и тези, които са най-близо до него, как според тях може да се предотврати нарастването на престъпността, свързана с товари.

Проучването разкрива, че почти две трети смятат, челипсата на охраняеми паркинги е основната причина за увеличаване на престъпността, а 30 % смятат, чебезналичните плащания са един от най-добрите начини за предотвратяване на престъпленията, свързани с товари - и в двете области услугите на SNAP могат да помогнат на шофьорите в Европа.

30 % СМЯТАТ, ЧЕ БЕЗНАЛИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ СА ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ НАЧИНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ТОВАРИ

“От резултатите от проучването на разходите за престъпления, свързани с товари, става ясно, че браншът призовава за увеличаване на възможностите за обезопасяване на паркингите и за безкасови плащания, за да се намалят кражбите на таксита и товари.”

Управляващият директор на SNAP казва, Mark Garner.

“SNAP предоставя тези услуги в Обединеното кралство с голям успех и работим усилено за увеличаване на броя на сигурните паркинги за камиони в континентална Европа. Понастоящем имаме 16 обекта в Германия, включително шест предварително резервирани места за паркиране на депа, а през 2020 г. ще бъдат открити още повече.”

“SNAP се гордее, че подкрепя работещите в бранша, като предоставя решения и услуги, които не само осигуряват удобство на шофьорите и операторите на автопаркове, но и могат да окажат осезаемо въздействие върху намаляването на престъпността, свързана с товари, и подобряването на психичното здраве през следващите години.”

Повече информация

Ако искате да научите повече за SNAP, посетете www.snapacc.com