Průzkum SNAP
odhaluje skutečné náklady na nákladní kriminalitu

Trestná činnost v nákladní dopravě je stále větším problémem pro odvětví nákladní dopravy. Jen v lednu 2019 zaznamenala TAPA v Německu více případů krádeží nákladu než v Rakousku, Belgii, Francii a Itálii dohromady, čímž se Německo zařadilo na třetí místo na kontinentu. Celkově činily nahlášené ztráty z trestné činnosti v lednu 2019 10 797 475 eur, což představuje meziroční nárůst o 68,7 %.

Ačkoli je zřejmé, že jde o významný finanční dopad, nový průzkum společnosti SNAP odhalil skutečné náklady rostoucí kriminality v nákladní dopravě: negativní dopad na přetrvávající nedostatek řidičů a na jejich zdraví a pohodu.

Hlavní zjištění

Odborníci na dopravu a řidiči z celého Německa byli dotazováni na příčiny, dopady a řešení rostoucí kriminality v nákladní dopravě.

Mezi hlavní zjištění patří:

1-IN-3 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ V PRŮMYSLU BYLO PŘÍMO OVLIVNĚNO NÁKLADNÍ KRIMINALITOU.

46.3% Z TĚCH, KTEŘÍ PRACUJÍ V OBORU, BYLI NEBO ZNAJÍ NĚKOHO, KDO BYL POSTIŽEN TRESTNOU ČINNOSTÍ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ.

61.7% SE DOMNÍVAJÍ, ŽE HLAVNÍ PŘÍČINOU NÁRŮSTU NÁKLADNÍ KRIMINALITY JE NEDOSTATEK BEZPEČNÝCH PARKOVIŠŤ.

TÉMĚŘTŘETINA PRACOVNÍKŮ V OBORU SE DOMNÍVÁ, ŽE ROSTOUCÍ KRIMINALITA JE HLAVNÍM FAKTOREM SOUČASNÉHO NEDOSTATKU ŘIDIČŮ.

Znepokojující je, že se nezvyšuje jen počet případů trestné činnosti v nákladní dopravě, ale i agresivita těchto metod. Například 5 % dotázaných bylo přímo postiženo nebo znalo někoho, kdo byl postižen krádeží nákladu za použití uspávacího plynu.

Proč roste kriminalita v nákladní dopravě

Průzkum zjišťoval nejen dopad na jednotlivce, ale také to, jaké jsou podle pracovníků v odvětví hlavní příčiny nárůstu trestné činnosti v nákladní dopravě.

Společným tématem byl rostoucí objem nákladu na silnicích, který je podle 44 % respondentů hlavním faktorem. Podobný počet respondentů (37 %) se domnívá, že rostoucí hodnota nákladu, ať už podle průměrného nákladu nebo objemu na silnicích, podporuje dramatický nárůst počtu nehod.

37% SE DOMNÍVAJÍ, ŽE ROSTOUCÍ HODNOTA NÁKLADU PODPORUJE DRAMATICKÝ NÁRŮST POČTU INCIDENTŮ.

Jako hlavní faktor se jeví také nedostatečná péče a angažovanost v ochraně vozidel.30 % respondentů se domnívá, že jejich společnost se nezavázala k dostatečné ochraně vozidel. Zatímco téměř každý čtvrtý se domnívá, že nezájem ze strany úřadů zbytečně ztěžuje zabezpečení.

Zdaleka nejoblíbenější odpověď souvisí s nedostatkem péče: 61,7 % respondentů se domnívá, žehlavním důvodem nárůstu nákladní kriminality je nedostatek bezpečného parkování, a mezi těmi, kteří se stali obětí trestného činu, je to dokonce 74,7 %.

61,7 % RESPONDENTŮ SE DOMNÍVÁ, ŽE HLAVNÍ PŘÍČINOU NÁRŮSTU NÁKLADNÍ KRIMINALITY JE NEDOSTATEK BEZPEČNÝCH PARKOVIŠŤ.

U OSOB, KTERÉ SE STALY OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU, JE TO74,7 %.

Dopad nákladní trestné činnosti

O zdraví řidičů

Špatné duševní a fyzické zdraví je již nyní důležitým faktorem pro řidiče dálkové dopravy. V již tak stresujícím a náročném pracovním prostředí má negativní dopad zvyšující se míra kriminality v nákladní dopravě, která pravděpodobně povede ke zvýšenému výskytu únavy, depresí a úzkosti.

KAŽDÝ TŘETÍ PRACOVNÍK V PRŮMYSLU MÁ PŘÍMÝ DOPAD NA SVÉ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ.

Na otázku týkající se výroku "Kriminalita v logistice/spedici negativně ovlivňuje mé duševní zdraví" 34,8 % respondentů buď souhlasilo, nebo rozhodně souhlasilo. Toto číslo zaznamenalovýrazný nárůst na 56,6 % u těch, kteří byli postiženi krádeží přívěsu/kontejneru, a dosáhlo až 66,7 % u těch, kteří se stali obětí krádeže z kabiny.

66,7 % OBĚTÍ KRÁDEŽÍ V TAXÍKU SOUHLASILO S TÍM, ŽE TO MĚLO VLIV NA JEJICH DUŠEVNÍ ZDRAVÍ.

Část těchto obav může pramenit z velkého množství lidí, kteří se stali oběťmi útoků na jejich kabinu. Každý třetí řidič se stal obětí krádeže nákladu nebo osobních věcí z kabiny a 17,7 % řidičů se stalo obětí krádeže, když v kabině spali. I když se jedná o malé číslo, skutečnost, že 5,1 % uvedlo, že se stalo obětí krádeže s použitím spacího plynu, zůstává alarmující a ukazuje na míru agresivity, s jakou rostou nové formy nákladní kriminality.

O širším odvětví

Netýká se to jen řidičů. Také lidé na jiných pozicích, jako jsou nakládači nákladu nebo manažeři vozového parku, si všimli, jak rozšířená je zkušenost s trestnou činností v nákladní dopravě.46,3 % osob pracujících v tomto odvětví má nebo zná někoho, kdo byl postižen trestnou činností v nákladní dopravě.

46,3 % OSOB PRACUJÍCÍCH V TOMTO ODVĚTVÍ MÁ NEBO ZNÁ NĚKOHO, KDO BYL POSTIŽEN TRESTNOU ČINNOSTÍ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ.

Kromě osobního zdraví panují značné obavy o pověst odvětví a jeho schopnost efektivně nabírat zaměstnance v budoucnu. Již nyní je řidičů nedostatek, ale rostoucí kriminalita v nákladní dopravě jej pravděpodobně ještě zvýší.28,9 % respondentů se domnívá, že odvětví není pro nové řidiče atraktivní z bezpečnostních důvodů, a 58,9 % respondentů považuje celkový dopad na fyzické a duševní zdraví za hlavní důvod, proč potenciální rekruti o tomto odvětví neuvažují.

Prevence nákladní trestné činnosti

Je zřejmé, že při takovém množství obav je pro boj s nárůstem trestné činnosti v nákladní dopravě nezbytná informovanost a proaktivní reakce. Kromě zjištění dopadu a rozsahu tohoto problému pro odvětví se průzkum také ptal těch, kteří k němu mají nejblíže, jak by se podle nich dalo nárůstu nákladní kriminality zabránit.

Z průzkumu vyplývá, že téměř dvě třetiny respondentů se domnívají, že hlavním důvodem nárůstu kriminality jenedostatek bezpečného parkování, a 30 % respondentů se domnívá, žebezhotovostní platby jsou jedním z nejlepších způsobů, jak zabránit trestné činnosti v nákladní dopravě - v obou těchto oblastech by služby společnosti SNAP mohly pomoci řidičům v celé Evropě.

30 % SI MYSLÍ, ŽE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JSOU JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK PŘEDCHÁZET TRESTNÉ ČINNOSTI V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ.

“Z výsledků průzkumu nákladů na nákladní kriminalitu je zřejmé, že odvětví volá po rozšíření možností bezpečného parkování a bezhotovostních plateb, aby se snížil počet krádeží taxíků a nákladu.”

Říká generální ředitel společnosti SNAP, Mark Garner.

“Společnost SNAP poskytuje tyto služby ve Velké Británii s velkým úspěchem a usilovně pracuje na rozšíření bezpečného parkování kamionů v celé kontinentální Evropě. V současné době máme v Německu 16 míst, včetně šesti předem rezervovatelných parkovišť Depot Parking, a v roce 2020 jich bude podstatně více.”

“Společnost SNAP je hrdá na to, že podporuje pracovníky v oboru poskytováním řešení a služeb, které nejenže přinášejí pohodlí řidičům a provozovatelům vozových parků, ale mohou mít v nadcházejících letech hmatatelný dopad na snížení kriminality v nákladní dopravě a zlepšení duševního zdraví.”

Více informací

Pokud se chcete o SNAP dozvědět více, navštivte stránku www.snapacc.com.