Raziskava SNAP
razkriva resnične stroške kaznivih dejanj v tovornem prometu

Tovorni kriminal je še vedno vse večja težava v panogi tovornega prometa. Samo januarja 2019 je združenje TAPA v Nemčiji zabeležilo več primerov kraje tovora kot v Avstriji, Belgiji, Franciji in Italiji skupaj, kar jo uvršča na tretje mesto na celini. Skupna prijavljena škoda zaradi kaznivih dejanj je januarja 2019 znašala 10.797.475 EUR, kar je 68,7-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.

Čeprav je finančni učinek nedvomno velik, je nova raziskava družbe SNAP razkrila resnične stroške naraščajočega kriminala v tovornem prometu: negativen vpliv na stalno pomanjkanje voznikov ter na njihovo zdravje in dobro počutje.

Ključne ugotovitve

Med prevozniki in vozniki iz vse Nemčije je bila izvedena raziskava o vzrokih, učinkih in rešitvah za naraščajočo kriminaliteto na področju tovornega prometa.

Glavne ugotovitve so:

1-IN-3 JE KRIMINAL V TOVORNEM PROMETU NEPOSREDNO VPLIVAL NA DUŠEVNO ZDRAVJE DELAVCEV V INDUSTRIJI.

46.3% ZAPOSLENIH V PANOGI, KI SO ALI POZNAJO OSEBO, KI JE BILA ŽRTEV KAZNIVEGA DEJANJA V TOVORNEM PROMETU.

61.7% MENIJO, DA JE POMANJKANJE VARNIH PARKIRIŠČ GLAVNI RAZLOG ZA POVEČANJE ŠTEVILA KAZNIVIH DEJANJ V TOVORNEM PROMETU.

SKORAJTRETJINA ZAPOSLENIH V INDUSTRIJI MENI, DA JE NARAŠČAJOČI KRIMINAL GLAVNI DEJAVNIK POMANJKANJA VOZNIKOV.

Zaskrbljujoče je, da se ne povečujejo le primeri kaznivih dejanj v zvezi s tovorom, temveč tudi agresivnost metod. Na primer, 5 % anketirancev je bilo neposredno prizadetih ali je poznalo nekoga, ki je bil prizadet zaradi kraje tovora, pri kateri je bil uporabljen plin za spanje.

Zakaj narašča število kaznivih dejanj v tovornem prometu

Raziskava je poleg vpliva na posameznike ugotavljala tudi, kateri so po mnenju delavcev v panogi glavni razlogi za porast kaznivih dejanj v tovornem prometu.

Skupna tema je bila vse večja količina tovora na cestah, ki je po mnenju 44 % vprašanih glavni dejavnik. Podoben delež (37 %) jih meni, danaraščajoča vrednost tovora, bodisi glede na povprečni tovor ali količino na cesti, spodbuja dramatično povečanje števila incidentov.

37% MENIJO, DA JE NARAŠČAJOČA VREDNOST TOVORA VZROK ZA DRAMATIČNO POVEČANJE ŠTEVILA INCIDENTOV.

Menijo tudi, da je glavni dejavnik pomanjkanje skrbi in zavezanosti k zaščiti vozil.30 % vprašanih meni, da njihovo podjetje ni zavezano k zadostni zaščiti vozil. Skoraj vsak četrti pa meni, da nezainteresiranost organov po nepotrebnem otežuje varnost.

Daleč najbolj priljubljen odgovor je povezan s pomanjkanjem skrbi: 61,7 % jih meni, daje pomanjkanje varnih parkirišč glavni razlog za povečanje števila kaznivih dejanj v tovornem prometu, med tistimi, ki so bili žrtve kaznivih dejanj, pa je takih kar 74,7 %.

61,7 % VPRAŠAN IH MENI, DA JE POMANJKANJE VARNIH PARKIRIŠČ GLAVNI RAZLOG ZA POVEČANJE ŠTEVILA KAZNIVIH DEJANJ V TOVORNEM PROMETU.

MED TISTIMI, KI SO BILI ŽRTVE KAZNIVIH DEJANJ, JE TEH74,7 %.

Vpliv kaznivih dejanj v zvezi s tovorom

O zdravju voznikov

Slabo duševno in telesno zdravje je že zdaj pomemben dejavnik za voznike na dolge razdalje. V že tako stresnem in zahtevnem delovnem okolju ima vse večja stopnja kaznivih dejanj v zvezi s tovorom negativne posledice, zaradi katerih se bo verjetno povečalo število primerov utrujenosti, depresije in tesnobe.

1 OD 3 DELAVCEV V INDUSTRIJI JE NEPOSREDNO VPLIVAL NA NJIHOVO DUŠEVNO ZDRAVJE.

Na vprašanje o trditvi "Kriminal v logistiki/prevozništvu negativno vpliva na moje duševno zdravje" se jih je 34,8 % strinjalo ali močno strinjalo. To številose jeznatno povečalo na 56,6 % med tistimi, ki jih je prizadela kraja prikolice/kontejnerja, in doseglo kar 66,7 % pri tistih, ki so bili žrtve kraje iz kabine.

66,7 % ŽRTEV TATVIN IZ KABINE SE JE STRINJALO, DA JE TATVINA VPLIVALA NA NJIHOVO DUŠEVNO ZDRAVJE.

Del te zaskrbljenosti je morda posledica velikega števila ljudi, ki so bili žrtve napadov na njihovo kabino. Vsak tretji je bil žrtev kraje tovora ali osebnih predmetov iz kabine, 17,7 % pa jih je bilo žrtev kraje, ko je voznik spal v kabini. Čeprav gre za majhno število, je dejstvo, da je 5,1 % vprašanih poročalo, da so bili žrtve tatvine z uporabo spalnega plina, še vedno zaskrbljujoče in kaže na stopnjo agresivnosti, s katero naraščajo nove oblike kaznivih dejanj na področju tovornega prometa.

O širši industriji

To ne vpliva le na voznike. Tudi zaposleni na drugih delovnih mestih, kot so nakladalci tovora ali upravljavci voznega parka, ugotavljajo, kako razširjena je izkušnja kaznivih dejanj v zvezi s tovorom.46,3 % zaposlenih v panogi je imelo ali pozna nekoga, ki ga je prizadelo kaznivo dejanje v zvezi s tovorom.

46,3 % OSEB, KI DELAJO V PANOGI, JE ŽE IMELO ALI POZNA NEKOGA, KI JE BIL ŽRTEV KAZNIVEGA DEJANJA V TOVORNEM PROMETU.

Poleg osebnega zdravja je zelo zaskrbljujoč ugled industrije in njena sposobnost učinkovitega zaposlovanja v prihodnosti. Voznikov že zdaj primanjkuje, naraščajoča kriminaliteta v tovornem prometu pa bo to pomanjkanje verjetno še povečala.28,9 % jih meni, da je panoga za nove voznike nezanimiva zaradi varnostnih razlogov, 58,9 % pa jih meni, da je splošni vpliv na fizično in duševno zdravje glavni razlog, da se potencialni novinci ne odločijo za to panogo.

Preprečevanje kaznivih dejanj v zvezi s tovorom

Ob tako veliki zaskrbljenosti je jasno, da sta ozaveščenost in proaktivno odzivanje ključnega pomena v boju proti naraščajočemu kriminalu na področju tovornega prometa. Raziskava je poleg ugotavljanja vpliva in obsega tega izziva za panogo spraševala tudi tiste, ki so ji najbližje, kako bi po njihovem mnenju lahko preprečili rast kaznivih dejanj v zvezi s tovorom.

Raziskava razkriva, da skoraj dve tretjini vprašanih meni, da jepomanjkanje varnih parkirišč glavni razlog za povečanje kriminala, 30 % vprašanih pa meni, daje brezgotovinsko plačevanje eden od najboljših načinov za preprečevanje kaznivih dejanj v tovornem prometu - na obeh področjih bi lahko storitve SNAP pomagale voznikom po vsej Evropi.

30 % JIH MENI, DA JE BREZGOTOVINSKO PLAČEVANJE EDEN NAJBOLJŠIH NAČINOV ZA PREPREČEVANJE KAZNIVIH DEJANJ V TOVORNEM PROMETU.

“Iz rezultatov raziskave o stroških kaznivih dejanj v zvezi s tovorom je razvidno, da industrija zahteva več možnosti varnega parkiranja in brezgotovinskega plačevanja, da bi zmanjšali število tatvin taksijev in tovora.”

Pravi generalni direktor SNAP, Mark Garner.

“Družba SNAP te storitve zelo uspešno ponuja v Združenem kraljestvu in si močno prizadeva za povečanje števila varnih parkirišč za tovornjake po vsej celinski Evropi. Trenutno imamo v Nemčiji 16 lokacij, vključno s šestimi lokacijami za parkiranje na deponijah, ki jih je mogoče rezervirati vnaprej, leta 2020 pa jih bo še precej več.”

“Družba SNAP s ponosom podpira delavce v panogi z zagotavljanjem rešitev in storitev, ki voznikom in upravljavcem voznih parkov ne zagotavljajo le udobja, temveč lahko v prihodnjih letih tudi oprijemljivo vplivajo na zmanjšanje kriminala v tovornem prometu in izboljšanje duševnega zdravja.”

Več informacij

Če želite izvedeti več o programu SNAP, obiščite spletno stran www.snapacc.com.