SNAP apklausa
atskleidžia tikrąją nusikaltimų, susijusių su kroviniais, kainą

Nusikaltimai, susiję su krovinių gabenimu, ir toliau kelia vis daugiau rūpesčių krovinių gabenimo pramonei. Vien 2019 m. sausio mėn. TAPA užregistravo daugiau krovinių vagysčių Vokietijoje nei Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje ir Italijoje kartu paėmus ir užėmė trečią vietą žemyne. Iš viso 2019 m. sausio mėn. užregistruota 10 797 475 eurų nuostolių dėl nusikaltimų - 68,7 proc. daugiau nei pernai.

Nors akivaizdu, kad tai turi didelį finansinį poveikį, nauja SNAP apklausa atskleidė realias didėjančio krovinių vežimo nusikalstamumo išlaidas: neigiamą poveikį nuolatiniam vairuotojų trūkumui ir vairuotojų sveikatai bei gerovei.

Pagrindinės išvados

Transporto specialistai ir vairuotojai iš visos Vokietijos buvo apklausti apie didėjančio nusikalstamumo krovinių srityje priežastis, poveikį ir sprendimus.

Pagrindinės išvados:

1-IN-3 PRAMONĖS DARBUOTOJŲ PSICHINEI SVEIKATAI TIESIOGINĮ POVEIKĮ PADARĖ KROVINIŲ VEŽIMO NUSIKALTIMAI.

46.3% PRAMONĖJE DIRBANČIŲ ŽMONIŲ YRA NUKENTĖJĘ NUO NUSIKALTIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KROVINIŲ GABENIMU, ARBA PAŽĮSTA KĄ NORS, KAS NUO JŲ NUKENTĖJO.

61.7% MANO, KAD SAUGIŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ TRŪKUMAS YRA PAGRINDINĖ NUSIKALTIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KROVINIAIS, DIDĖJIMO PRIEŽASTIS.

BEVEIKTREČDALIS PRAMONĖS DARBUOTOJŲ MANO, KAD DIDĖJANTIS NUSIKALSTAMUMAS YRA PAGRINDINIS VAIRUOTOJŲ TRŪKUMO VEIKSNYS.

Nerimą kelia tai, kad daugėja ne tik nusikaltimų, susijusių su kroviniais, bet ir agresyvumo metodų. Pavyzdžiui, 5 proc. apklaustųjų tiesiogiai nukentėjo arba pažinojo ką nors, kas nukentėjo nuo krovinio vagystės, kai buvo naudojamos miegamosios dujos.

Kodėl daugėja nusikaltimų, susijusių su kroviniais

Apklausos metu ne tik buvo tiriamas poveikis atskiriems asmenims, bet ir išsiaiškinta, kokios, pramonės darbuotojų nuomone, yra pagrindinės nusikaltimų, susijusių su krovinių gabenimu, didėjimo priežastys.

Bendra tema - didėjantis krovinių kiekis keliuose, kuris, 44 proc. respondentų nuomone, yra pagrindinis veiksnys. Panašus skaičius (37 %) mano, kad didėjanti krovinių vertė(pagal vidutinį krovinį arba kiekį keliuose) skatina smarkiai padidėjusį incidentų skaičių.

37% MANO, KAD DIDĖJANTI KROVINIŲ VERTĖ SKATINA SMARKIAI IŠAUGUSĮ INCIDENTŲ SKAIČIŲ.

Taip pat manoma, kad pagrindinis veiksnys yra nepakankamas rūpestis ir įsipareigojimas apsaugoti transporto priemones.30 proc. respondentų mano, kad jų įmonė nėra įsipareigojusi pakankamai apsaugoti transporto priemones. O beveik kas ketvirtas mano, kad dėl valdžios institucijų nesuinteresuotumo saugumas tampa nereikalingu iššūkiu.

Populiariausias atsakymas yra susijęs su nepakankamu rūpinimusi: 61,7 proc. respondentų mano, kadsaugių automobilių stovėjimo aikštelių trūkumas yra pagrindinė priežastis, dėl kurios padaugėjo nusikaltimų, susijusių su kroviniais, o tarp nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų šis skaičius išaugo iki 74,7 proc.

61,7 % RESPONDENTŲ MANO, KAD SAUGIŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ TRŪKUMAS YRA PAGRINDINĖ NUSIKALTIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KROVINIAIS, DIDĖJIMO PRIEŽASTIS.

TARP ASMENŲ, TAPUSIŲ NUSIKALTIMŲ AUKOMIS, ŠIS SKAIČIUS IŠAUGA IKI74,7 PROC.

Nusikaltimų, susijusių su kroviniais, poveikis

Apie vairuotojų sveikatą

Prasta psichinė ir fizinė sveikata jau dabar yra svarbi tolimųjų reisų vairuotojų problema. Jau ir taip įtemptoje ir daug pastangų reikalaujančioje darbo aplinkoje didėjantis nusikaltimų, susijusių su kroviniais, skaičius daro neigiamą poveikį ir gali lemti didesnį nuovargį, depresiją ir nerimą.

1 IŠ 3 PRAMONĖS DARBUOTOJŲ PATYRĖ TIESIOGINĮ POVEIKĮ SAVO PSICHIKOS SVEIKATAI

Į klausimą apie teiginį "Nusikalstamumas logistikos ir (arba) krovinių gabenimo pramonėje neigiamai veikia mano psichinę sveikatą" 34,8 % respondentų sutiko arba visiškai sutiko. Šis skaičiusgerokai išaugo iki 56,6 % tarp tų, kurie nukentėjo nuo priekabos/konteinerio vagystės, ir pasiekė net 66,7 % tarp tų, kurie nukentėjo nuo vagystės iš kabinos.

66,7 PROC. NUKENTĖJUSIŲJŲ NUO VAGYSTĖS IŠ KABINOS SUTIKO, KAD TAI PAVEIKĖ JŲ PSICHINĘ SVEIKATĄ.

Iš dalies šis susirūpinimas gali kilti dėl to, kad daugybė žmonių tapo išpuolių prieš jų kabiną aukomis. Kas trečias nukentėjo nuo krovinio ar asmeninių daiktų vagystės iš kabinos, o 17,7 proc. nukentėjo nuo vagystės, kai vairuotojas miegojo kabinoje. Nors tai nedidelis skaičius, tačiau faktas, kad 5,1 % nurodė tapę vagystės naudojant miegamąsias dujas aukomis, kelia nerimą ir rodo, su kokiu agresyvumu plinta naujos nusikaltimų prieš krovinius formos.

Apie platesnę pramonės sritį

Poveikį patiria ne tik vairuotojai. Kitas pareigas einantys asmenys, pavyzdžiui, krovinių krovėjai ar transporto priemonių parko valdytojai, taip pat pastebėjo, kad nusikaltimai, susiję su krovinių vežimu, yra plačiai paplitę.46,3 proc. dirbančiųjų šioje srityje yra susidūrę su nusikaltimais, susijusiais su krovinių vežimu, arba pažįsta ką nors, kas nukentėjo nuo šių nusikaltimų.

46,3 PROC. DIRBANČIŲJŲ ŠIOJE SRITYJE YRA SUSIDŪRĘ SU NUSIKALTIMAIS, SUSIJUSIAIS SU KROVINIŲ GABENIMU, ARBA PAŽĮSTA KĄ NORS, KAS NUKENTĖJO NUO ŠIŲ NUSIKALTIMŲ.

Be asmeninės sveikatos, didelį susirūpinimą kelia pramonės reputacija ir jos gebėjimas ateityje veiksmingai įdarbinti darbuotojus. Jau dabar jaučiamas vairuotojų trūkumas, tačiau didėjantis nusikalstamumas, susijęs su krovinių gabenimu, gali jį dar labiau padidinti.28,9 % mano, kad ši pramonės šaka nepatraukli naujiems vairuotojams dėl saugumo priežasčių, o 58,9 % mano, kad bendras poveikis fizinei ir psichinei sveikatai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios potencialūs darbuotojai gali nesvarstyti šios pramonės šakos.

Nusikaltimų, susijusių su kroviniais, prevencija

Akivaizdu, kad kovojant su didėjančiu nusikalstamumu krovinių gabenimo srityje būtina informuoti visuomenę ir aktyviai reaguoti. Apklausoje ne tik nustatytas šio iššūkio poveikis ir mastas pramonei, bet ir paklausta tų, kurie yra arčiausiai jos, kaip, jų manymu, būtų galima užkirsti kelią krovininių nusikaltimų augimui.

Apklausa atskleidė, kad beveik du trečdaliai apklaustųjų mano, jog pagrindinė nusikalstamumo didėjimo priežastis yrasaugių automobilių stovėjimo aikštelių trūkumas, o 30 proc. mano, kadatsiskaitymai negrynaisiais pinigais yra vienas geriausių būdų užkirsti kelią nusikaltimams, susijusiems su krovinių gabenimu, - abiejose šiose srityse SNAP paslaugos galėtų padėti vairuotojams visoje Europoje.

30 PROC. MANO, KAD ATSISKAITYMAI NEGRYNAISIAIS PINIGAIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ BŪDŲ UŽKIRSTI KELIĄ NUSIKALTIMAMS, SUSIJUSIEMS SU KROVINIAIS.

“Įvertinus krovinių vagysčių apklausos rezultatus, akivaizdu, kad siekiant sumažinti taksi ir krovinių vagysčių skaičių, pramonės atstovai reikalauja daugiau saugių stovėjimo aikštelių ir atsiskaitymų negrynaisiais pinigais.”

sako SNAP generalinis direktorius, Mark Garner.

“SNAP labai sėkmingai teikia šias paslaugas Jungtinėje Karalystėje ir deda daug pastangų, kad padidintų saugių sunkvežimių stovėjimo aikštelių skaičių visoje žemyninėje Europoje. Šiuo metu Vokietijoje turime 16 aikštelių, įskaitant šešias iš anksto užsakomas automobilių stovėjimo aikšteles, o 2020 m. jų bus gerokai daugiau.”

“SNAP didžiuojasi galėdama remti pramonės darbuotojus, teikdama sprendimus ir paslaugas, kurios ne tik užtikrina patogumą vairuotojams ir transporto priemonių parkų operatoriams, bet ir gali turėti apčiuopiamos įtakos mažinant nusikaltimus, susijusius su krovinių gabenimu, ir gerinant psichinę sveikatą ateinančiais metais.”

Daugiau informacijos

Jei norite sužinoti daugiau apie SNAP, apsilankykite svetainėje www.snapacc.com.