Prieskum SNAP
odhaľuje skutočné náklady na nákladnú kriminalitu

Trestná činnosť v nákladnej doprave je pre odvetvie nákladnej dopravy stále väčším problémom. Len v januári 2019 zaznamenala TAPA v Nemecku viac prípadov krádeží nákladu ako v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku a Taliansku dohromady, čo ho radí na tretie miesto na kontinente. Celkovo boli v januári 2019 nahlásené celkové straty z trestnej činnosti vo výške 10 797 475 EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 68,7 %.

Hoci je zrejmé, že ide o významný finančný vplyv, nový prieskum spoločnosti SNAP odhalil skutočné náklady rastúcej kriminality v nákladnej doprave: negatívny vplyv na pretrvávajúci nedostatok vodičov a na ich zdravie a pohodu.

Kľúčové zistenia

Odborníci na dopravu a vodiči z celého Nemecka sa zúčastnili prieskumu o príčinách, vplyve a riešeniach rastúcej kriminality v nákladnej doprave.

Medzi hlavné zistenia patria:

1-IN-3 DUŠEVNÉ ZDRAVIE PRACOVNÍKOV V PRIEMYSLE BOLO PRIAMO OVPLYVNENÉ TRESTNOU ČINNOSŤOU V NÁKLADNEJ DOPRAVE.

46.3% Z TÝCH, KTORÍ PRACUJÚ V TOMTO ODVETVÍ, BOLI ALEBO POZNAJÚ NIEKOHO, KTO BOL POSTIHNUTÝ TRESTNOU ČINNOSŤOU V NÁKLADNEJ DOPRAVE.

61.7% SA DOMNIEVAJÚ, ŽE HLAVNOU PRÍČINOU NÁRASTU TRESTNEJ ČINNOSTI V NÁKLADNEJ DOPRAVE JE NEDOSTATOK BEZPEČNÝCH PARKOVÍSK.

TAKMERTRETINA PRACOVNÍKOV V PRIEMYSLE SA DOMNIEVA, ŽE HLAVNÝM FAKTOROM SÚČASNÉHO NEDOSTATKU VODIČOV JE RASTÚCA KRIMINALITA.

Alarmujúce je, že sa nezvyšuje len počet prípadov trestnej činnosti v nákladnej doprave, ale aj agresivita v metódach. Napríklad 5 % opýtaných bolo priamo postihnutých alebo poznalo niekoho, kto bol postihnutý krádežou nákladu s použitím uspávacieho plynu.

Prečo rastie kriminalita v nákladnej doprave

Okrem skúmania vplyvu na jednotlivcov sa v prieskume zisťovalo aj to, aké sú podľa pracovníkov odvetvia hlavné dôvody nárastu trestnej činnosti v nákladnej doprave.

Spoločnou témou bol rastúci objem nákladu na cestách, ktorý považuje za hlavný faktor 44 % respondentov. Podobný počet respondentov (37 %) sa domnieva, žerastúca hodnota nákladu, či už podľa priemerného nákladu alebo objemu na cestách, podporuje dramatický nárast nehôd.

37% SA DOMNIEVAJÚ, ŽE RASTÚCA HODNOTA NÁKLADU PODPORUJE DRAMATICKÝ NÁRAST POČTU INCIDENTOV.

Za hlavný faktor sa považuje aj nedostatočná starostlivosť a angažovanosť pri ochrane vozidiel.30 % respondentov sa domnieva, že ich spoločnosť sa neangažuje v dostatočnej ochrane vozidiel. Zatiaľ čo takmer každý štvrtý sa domnieva, že nezáujem zo strany úradov zbytočne sťažuje bezpečnosť.

Najpopulárnejšia odpoveď súvisí s nedostatočnou starostlivosťou: 61,7 % respondentov sa domnieva, žehlavným dôvodom nárastu trestnej činnosti v nákladnej doprave je nedostatok bezpečného parkovania, pričom medzi tými, ktorí sa stali obeťami trestných činov, je to až 74,7 %.

61,7 % RESPONDENTOV SA DOMNIEVA, ŽE HLAVNÝM DÔVODOM NÁRASTU TRESTNEJ ČINNOSTI V NÁKLADNEJ DOPRAVE JE NEDOSTATOK BEZPEČNÝCH PARKOVACÍCH MIEST.

MEDZI TÝMI, KTORÍ SA STALI OBEŤAMI TRESTNÝCH ČINOV, JE TO AŽ74,7 %.

Vplyv trestnej činnosti v nákladnej doprave

O zdraví vodičov

Zlé duševné a fyzické zdravie je už teraz dôležitým faktorom pre vodičov diaľkovej dopravy. V už aj tak stresujúcom a náročnom pracovnom prostredí má rastúca miera kriminality v nákladnej doprave negatívny vplyv a pravdepodobne povedie k zvýšenému počtu prípadov únavy, depresie a úzkosti.

KAŽDÝ TRETÍ PRACOVNÍK V PRIEMYSLE MÁ PRIAMY VPLYV NA SVOJE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Na otázku týkajúcu sa výroku "Kriminalita v logistike/preprave negatívne ovplyvňuje moje duševné zdravie" 34,8 % respondentov buď súhlasilo, alebo rozhodne súhlasilo. Toto číslo zaznamenalovýrazný nárast na 56,6 % u tých, ktorí boli postihnutí krádežou prívesu/kontajnera, a dosiahlo až 66,7 % u tých, ktorí sa stali obeťami krádeže z kabíny.

66,7 % OBETÍ KRÁDEŽE V TAXÍKU SÚHLASILO, ŽE TO MALO VPLYV NA ICH DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Časť týchto obáv môže prameniť z veľkého počtu ľudí, ktorí sa stali obeťami útokov na ich kabínu. Každý tretí sa stal obeťou krádeže nákladu alebo osobných vecí z kabíny a 17,7 % sa stalo obeťou krádeže, keď vodič spal v kabíne. Hoci ide o malé číslo, skutočnosť, že 5,1 % uviedlo, že sa stali obeťami krádeže s použitím spiaceho plynu, zostáva alarmujúca a poukazuje na úroveň agresivity, s akou rastú nové formy nákladnej trestnej činnosti.

O širšom odvetví

Týka sa to nielen vodičov. Aj ľudia na iných pozíciách, ako sú nakladači nákladu alebo manažéri vozového parku, si všimli, aké rozšírené sú skúsenosti s trestnou činnosťou v nákladnej doprave.46,3 % ľudí pracujúcich v tomto odvetví má alebo pozná niekoho, kto bol postihnutý trestnou činnosťou v nákladnej doprave.

46,3 % OSÔB PRACUJÚCICH V TOMTO ODVETVÍ MÁ ALEBO POZNÁ NIEKOHO, KTO BOL POSTIHNUTÝ TRESTNOU ČINNOSŤOU V NÁKLADNEJ DOPRAVE.

Okrem osobného zdravia existujú aj značné obavy o povesť odvetvia a jeho schopnosť efektívneho náboru v budúcnosti. Už teraz je nedostatok vodičov, ale rastúca kriminalita v nákladnej doprave ho pravdepodobne ešte zvýši.28,9 % respondentov sa domnieva, že toto odvetvie nie je pre nových vodičov atraktívne z bezpečnostných dôvodov, a 58,9 % respondentov sa domnieva, že celkový vplyv na fyzické a duševné zdravie je hlavným dôvodom, prečo potenciálni nováčikovia nemusia uvažovať o tomto odvetví.

Prevencia trestnej činnosti v nákladnej doprave

Pri takomto množstve obáv je zrejmé, že v boji proti nárastu trestnej činnosti v nákladnej doprave je nevyhnutná informovanosť a proaktívna reakcia. Okrem toho, že sa v prieskume zisťoval vplyv a rozsah tohto problému pre odvetvie, pýtali sa aj tých, ktorí k nemu majú najbližšie, ako by sa podľa nich dalo nárastu trestnej činnosti v nákladnej doprave zabrániť.

Z prieskumu vyplýva, že takmer dve tretiny respondentov sa domnievajú, že hlavným dôvodom nárastu kriminality jenedostatok bezpečného parkovania, a 30 % respondentov si myslí, žebezhotovostné platby sú jedným z najlepších spôsobov, ako predchádzať trestnej činnosti súvisiacej s nákladom - v oboch týchto oblastiach by služby spoločnosti SNAP mohli pomôcť vodičom v celej Európe.

30 % RESPONDENTOV SI MYSLÍ, ŽE BEZHOTOVOSTNÉ PLATBY SÚ JEDNÝM Z NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV, AKO PREDCHÁDZAŤ TRESTNEJ ČINNOSTI V NÁKLADNEJ DOPRAVE

“Pri pohľade na výsledky prieskumu nákladov na nákladnú kriminalitu je zrejmé, že odvetvie volá po rozšírení možností bezpečného parkovania a bezhotovostných platieb s cieľom znížiť počet krádeží kabín a nákladu.”

Hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti SNAP, Mark Garner.

“Spoločnosť SNAP poskytuje tieto služby v Spojenom kráľovstve s veľkým úspechom a usilovne pracujeme na zvýšení počtu bezpečných parkovísk pre nákladné vozidlá v celej kontinentálnej Európe. V súčasnosti máme v Nemecku 16 lokalít vrátane šiestich vopred rezervovateľných parkovacích miest, pričom v roku 2020 ich bude podstatne viac.”

“Spoločnosť SNAP je hrdá na to, že môže podporovať pracovníkov v tomto odvetví poskytovaním riešení a služieb, ktoré nielenže prinášajú pohodlie vodičom a prevádzkovateľom vozových parkov, ale môžu mať aj hmatateľný vplyv na zníženie kriminality v nákladnej doprave a zlepšenie duševného zdravia v nasledujúcich rokoch.”

Viac informácií

Ak sa chcete dozvedieť viac o SNAP, navštívte stránku www.snapacc.com.