Feltételek és feltételek

1. Bevezetés

1.1 Jelen előfizetési szerződés (Feltételek') szabályozza a ('Ügyfél') a nehéz tehergépjármű-szolgáltatási lehetőségek előfizetése és használata, valamint készpénzmentes fizetés (')Szolgáltatás'), amelyet az ETP Card Processing Ltd (SNAP) bocsátott rendelkezésre, székhelye Angliában található, cégjegyzékszáma: 06576159 (Cég' vagy 'SNAP';).

1.2 A Feltételeket az Ügyfél a Szolgáltatás regisztrációjával vagy megrendelésével, illetve bármely ilyen előfizetés megújításával elfogadja.

1.3 A Szolgáltatás elérhető a kereskedelmi ügyfelek, valamint az Online Shop szolgáltatásunkat használó fogyasztók számára.

2. Az előfizetés

2.1 A Szolgáltatás az Ügyfél számára a Társaság által saját belátása szerint meghatározott formátumokban érhető el.

2.2 Amennyiben az Ügyfél elfogadja és betartja a jelen Feltételekben foglaltakat, a Vállalat korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem örökös jogot biztosít az Ügyfélnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre és annak használatára a megállapodás szerinti számú felhasználó számára, és kizárólag az Ügyfél belső üzleti műveleteihez. Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatást a jelen Feltételekben meghatározottaktól eltérő módon telepíteni, másolni, használni vagy más módon hasznosítani. Minden, kifejezetten nem biztosított jogot a Vállalat fenntart magának.

2.3 A felhasználók lehetnek az Ügyfél alkalmazottai vagy az Ügyfél által nem alkalmazott felhasználók.

3. A szolgáltatás

3.1 A Vállalat az Ügyfél számára egy számlát biztosít, amely bármely részt vevő helyszínen használható bármely olyan Szolgáltatásra, amelyről a Szolgáltatás nyújtása előtt megállapodtak.

3.2 A résztvevő helyszínek kereskedelmi célúak, és bármely járművezető használhatja őket. A csak SNAP-helyszínek magánterületeken működnek, és csak ellenőrzött csoportok számára állnak rendelkezésre.

3.3 A Társaság nem vállal felelősséget a SNAP-oldalak tartalmának biztonságáért. Az Ügyfél járművének ellopása vagy megrongálása esetén a Társaság mindent megtesz, hogy segítsen, de elengedhetetlen, hogy az Ügyfél kapcsolatba lépjen a biztosítótársasággal és a helyszín tulajdonosával az ügy megoldása érdekében.

3.4 A nyújtott fizikai szolgáltatásért a részt vevő webhely vagy szolgáltató felel; a Társaság biztosítja a tranzakció rögzítésének és az Ügyfél számlájának kezelésének módját. A tranzakcióval kapcsolatos bármilyen vitát első körben a Társaság kezelhet, de ha nem sikerül megoldani, az esetleges jogorvoslat az Ügyfél és a helyszín üzemeltetője vagy a szolgáltató között történik, a kiigazítások pedig az Ügyfél SNAP-számláján jelennek meg.

3.5 A csak SNAP-helyszíneket érkezés előtt előre le kell foglalni; ez történhet online, partneralkalmazásunkon, az intruckon keresztül vagy telefonon keresztül a Társaságnál, az Ügyfél vagy az Ügyfél sofőrjei által. Az előre lefoglalt parkolás az 1. függelékben feltüntetett foglalási díjjal jár. A foglalások a nap 16 óráig módosíthatók, de egyébként kötelező érvényűek, és az Ügyfél számláját terheli a parkolás. Minden foglalás azt jelenti, hogy a parkolóhelyet az adott jármű és sofőr számára foglalták le, függetlenül az érkezés időpontjától.

3.6 A jelenlegi regisztráción alapuló szolgáltatások a nehéz tehergépjármű-parkolás, a mosás és a Dartford Crossing fizetési szolgáltatás; az Ügyfél bármelyik szolgáltatásról lemondhat. A Társaság kínál továbbá eszközfinanszírozást, beléptető és biztonsági rendszereket, valamint online boltot.

3.7 Az egyes tranzakciók érvényesítésére regisztrációs szám alapján kerül sor; az Ügyfélnek online hozzáférése és ellenőrzése van arra vonatkozóan, hogy mely regisztrációs számok kapcsolódnak az Ügyfél számlájához. Az Ügyfél számlájához csatolt regisztrációs számok az Ügyfél felelősségét képezik, és az Ügyfél felel a felmerülő díjakért.

4. Árak és fizetés

4.1 A vállalat minden héten (vagy az EU-n belül havonta) kiszámlázza az ügyfélnek az általa igénybe vett szolgáltatásokat. A számlát e-mailben küldjük.

4.2 A Társaság fenntartja a jogot, hogy minden egyes számlához 2%-os (3%-os, ha nem közvetlen beszedési megbízásról van szó) szolgáltatási díjat adjon, ha az Ügyfél nem helyez el elegendő letétet a SNAP-nál.

4.3 A fizetési feltételek szigorúan 7 nap nettó.

4.4 Fizetés elmaradása esetén a Társaság fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél számláját "leállítsa". Ez azt eredményezi, hogy az Ügyfél járművezetőit a helyszíneken visszautasítják, és más módon kell fizetnie. A "leállított" számlák nem használhatják a csak SNAP-alapú telephelyeket. A Vállalat további 2 munkanappal korábban értesíti az Ügyfelet, mielőtt az Ügyfél járműveit eltávolítja a Dartford Crossing rendszerből. Ha ez megtörtént, az Ügyfél felelős a PCN bírságokért, ha nem intézkedik a Dartford Crossing minden egyes használatáért történő fizetésről.

4.5 Ha az Ügyfél közvetlen terheléses fizetése meghiúsul, az Ügyfélnek 10 £ plusz ÁFA-t kell fizetnie az adminisztrációs költségek miatt. Ez az első 3 sikertelen beszedési megbízás esetén érvényes. A harmadik alkalom után a beszedési szolgáltatás visszavonásra kerül, és az Ügyféltől biztosítékot kérnek a Társaság szolgáltatásainak további használatához.

4.6 Ha az Ügyfél letétet hagy a Vállalatnál, azt nem az Ügyfél számlájának kifizetésére használják fel, azt egyszerűen biztosítékként tartják, és az Ügyfélnek kell gondoskodnia arról, hogy minden számlát kifizessen. A heti 10 £-nál kevesebbet költő brit számlák esetében közvetlen beszedési fizetési módra lesz szükség. Közvetlen beszedési fizetési módra van szükség minden olyan brit számlához, amely kizárólag a Dartford útdíj szolgáltatást használja.

5. Határidő és felmondás

5.1 A Társaság elvárja, hogy az Ügyfél járművezetői felelősségteljesen viselkedjenek a résztvevő helyszínek látogatása során. A visszaélésszerű viselkedésről, vagyoni károkozásról vagy hulladéklerakásról szóló bejelentéseket kivizsgálják, és az Ügyféltől kérik az orvoslást. A tartós vagy szélsőségesen rossz magatartás a számla lezárását eredményezheti.

5.2 A Vállalat azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést, ha az Ügyfél lényegesen megszegi a Feltételeket.

6. Adatvédelem

6.2 Mivel a Társaság adatfeldolgozó, az Ügyfél pedig adatkezelő, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos mindkét fél kötelezettségeit a 2. függelékként csatolt Adatfeldolgozói megállapodás szabályozza. A jelen Feltételek elfogadásával az Ügyfél elfogadja az Adatfeldolgozói megállapodást is.

6.3 Az Ügyfél köteles a Szolgáltatáshoz tartozó felhasználói bejelentkezési adatokat és jelszavakat titokban tartani az illetéktelen felhasználók vagy harmadik felek elől.

6.4 Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy az Ügyfél által megadott és a Szolgáltatásban felhasznált személyes adatokat az Ügyfél az összes vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje. Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy az Ügyfél által a Szolgáltatásban megadott adatok, beleértve a személyes adatokat is, ne sértsenek harmadik személyek jogait és/vagy a vonatkozó jogszabályokat. A Társaság jogosult törölni minden olyan adatot, amely a Társaság kizárólagos belátása szerint a fent említett kötelezettségvállalás megsértését jelenti.

7. Megbízás

7.1 A Vállalat jogosult a jelen szerződésből eredő valamennyi jogát és kötelezettségét, beleértve a jelen Feltételeket is, harmadik félre átruházni.

7.2 Az Ügyfél az előfizetési szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik félre. Az ilyen hozzájárulás nem tagadható meg indokolatlanul.

8. Titoktartás

8.1 Minden bizalmas információt, amelyet bármelyik fél a másik féltől kapott, a fogadó félnek és igazgatóinak, alkalmazottainak, tanácsadóinak vagy képviselőinek teljes titokban kell tartaniuk, és a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatják fel más célra, mint a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban.

8.2 A bizalmas információk nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek
i. a titoktartási kötelezettség megsértésén kívül már nyilvánosságra került;
ii. független harmadik féltől kapták, kivéve a titoktartási kötelezettség megszegését; vagy
iii. az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy az adott fél a nyilvánosságra hozatalt megelőzően önállóan fejlesztette ki.

8.3 A felek valamelyikének a Szolgáltatással kapcsolatos minden hirdetését, sajtóközleményét, nyilvános bejelentését és nyilvános közzétételét mindkét félnek jóvá kell hagynia, mielőtt harmadik félnek kiadná. Ez a záradék nem akadályozza meg a feleket abban, hogy olyan sajtóközleményeket, nyilvános bejelentéseket vagy nyilvános közzétételeket tegyenek, amelyeket jogszabály ír elő, vagy amelyek egyébként ésszerűen indokoltak a fél jogos érdekeinek védelme érdekében.

8.4 A jelen megállapodás felmondása nem érinti a felek jelen 8. pont szerinti kötelezettségeit.

1. függelék

- Foglalási díjak: Telefonos vagy App foglalás £1