Ankieta Snap ujawnia obawy kierowców dotyczące pakietu mobilności UE

Wprowadzenie Pakietu Mobilności UE na początku tego roku miało znaczące konsekwencje dla branży transportowej w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej.

Ponieważ kierowcy nie mogą już korzystać z cotygodniowych okresów odpoczynku w swoich pojazdach, przewoźnicy są teraz zobowiązani do znalezienia odpowiedniego zakwaterowania dla kierowców w trasie. Będą oni również musieli zapewnić kierowcom powrót do domu raz na cztery tygodnie, co stanowi istotną zmianę dla przewoźników międzynarodowych.

W związku z tym wiele osób spekuluje na temat jego wpływu na działalność operacyjną i handlową - zwłaszcza przewoźnicy z Europy Wschodniej, którzy agresywnie walczyli z jego wprowadzeniem, a także określali go jako protekcjonistyczny i dyskryminujący.

Ale czy inicjatywa mająca na celu poprawę zdrowia i samopoczucia kierowców może stanowić takie zagrożenie? A jeśli tak, co to oznacza dla całej branży transportowej? SNAP przeprowadził ankietę wśród 350 kierowców z Europy Wschodniej, aby się tego dowiedzieć.

Kluczowe ustalenia

DWIE TRZECIE (66,5%) KIEROWCÓW W EUROPIE WSCHODNIEJ JEST ZANIEPOKOJONYCH WPŁYWEM PAKIETU MOBILNOŚCI NA ICH BEZPIECZEŃSTWO PRACY

86,6% KIEROWCÓW UWAŻA, ŻE ŚRODKI TE SPOWODUJĄ WZROST PRZESTĘPCZOŚCI ZWIĄZANEJ Z ŁADUNKAMI ZE WZGLĘDU NA WZROST LICZBY POJAZDÓW POZOSTAWIONYCH BEZ NADZORU

77% KIEROWCÓW UWAŻA, ŻE NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PAKIETÓW MOBILNOŚCI MOGĄ ZWIĘKSZYĆ ZATORY W PORTACH I NA GRANICACH.

PODCZAS GDY 45,7% KIEROWCÓW WOLAŁOBY ZATRZYMAĆ SIĘ W ZAKWATEROWANIU NIŻ SPAĆ W SWOICH TAKSÓWKACH - PRAWIE TRZY CZWARTE (72,9%) JEST ZANIEPOKOJONYCH JAKOŚCIĄ DOSTĘPNYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH, A 88% OBAWIA SIĘ, ŻE PRZEWOŹNICY ZOSTAWIĄ ICH Z PUSTYMI RĘKAMI.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Bardzo realną obawą, szczególnie wśród rynków wschodnioeuropejskich, jest to, czy wzrost kosztów ogólnych i logistyki spowodowany Pakietem Mobilności zaszkodzi ich zdolności do konkurowania. Twierdzą oni, że koszty transportu prawdopodobnie wzrosną, a pakiet sprawi, że kraje zachodnie będą miały korzystniejsze warunki do oferowania usług przewoźników.

Nic więc dziwnego, że dwie trzecie (66,5%) kierowców z Europy Wschodniej jest zaniepokojonych wpływem na ich bezpieczeństwo pracy - przy czym ponad jedna czwarta (27,1%) jest "bardzo zaniepokojona"."

66,5% KIEROWCÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ OBAWIA SIĘ WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO ICH PRACY.

Liczba ta wzrasta do 82% kierowców w wieku od 35 do 44 lat - co jest wymowną statystyką, biorąc pod uwagę, że osoby te prawdopodobnie częściej mają w domu młode rodziny. Pomimo tego, że pakiet ma na celu poprawę warunków pracy, jasne jest, że dobre samopoczucie kierowców wykracza poza zwykłe miejsce, w którym śpią.

Jeśli chodzi o wpływ na branżę, rosnące koszty transportu - zarówno ze strony firm z Europy Wschodniej, jak i dotychczasowych zachodnich przewoźników - mogą potencjalnie wpłynąć na popyt w całej branży i sprawić, że firmy będą szukać tańszych źródeł tranzytu.

PRZESTĘPCZOŚĆ CARGO

Tematem bliskim sercu SNAP jest wpływ zwiększonej przestępczości związanej z ładunkami na samopoczucie i bezpieczeństwo kierowców, jak podkreślono w naszym ostatnim raporcie. Niepokojące jest zatem to, że 86,6% kierowców spodziewa się, że przestępczość związana z ładunkami wzrośnie w pewnym stopniu z powodu większej liczby taksówek pozostawionych bez nadzoru.

86,6% KIEROWCÓW SPODZIEWA SIĘ, ŻE PRZESTĘPCZOŚĆ ZWIĄZANA Z ŁADUNKAMI WZROŚNIE W PEWNYM STOPNIU Z POWODU WIĘKSZEJ LICZBY TAKSÓWEK POZOSTAWIONYCH BEZ NADZORU.

Spośród tej grupy 40% uważa, że wzrost jest "bardzo prawdopodobny", przy czym najbardziej zaniepokojone są osoby w wieku 35-44 lat (50%). Sugeruje to, że obawy mogą wynikać z doświadczenia życia na drodze.

Podczas gdy wielu kierowców nie ma nic przeciwko perspektywie noclegu zamiast kabiny pojazdu, konsekwencje Pakietu Mobilności są daleko idące. Czy może on przyczynić się do zwiększenia i tak już rosnącego poziomu przestępczości związanej z ładunkami w Wielkiej Brytanii i Europie? A co ważniejsze - czy ujawnia, że kierowcy byli niesprawiedliwie wykorzystywani jako środek odstraszający?

ODPOCZYNEK W KABINIE I ZAKWATEROWANIE

Wydaje się, że wielu kierowców z zadowoleniem przyjmuje pomysł - w teorii - cotygodniowego odpoczynku poza kabiną pojazdu. Co ciekawe jednak, preferencje wydają się być podzielone ze względu na wiek.

Prawie jedna czwarta (24%) kierowców w wieku od 18 do 24 lat nadal chce odpoczywać w kabinie, podczas gdy ponad 80% osób w wieku 55+ akceptuje nowe zasady dotyczące zakwaterowania.

24% KIEROWCÓW W WIEKU 18-24 LAT NADAL CHĘTNIE KORZYSTA Z ODPOCZYNKU W KABINIE.

80% OSÓB W WIEKU 55+ AKCEPTUJE NOWE ZASADY DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA.

Jakość zapewnionego zakwaterowania stanowi problem dla 72,9% kierowców. Dotyczy to głównie dwóch grup wiekowych - młodszych kierowców i osób w wieku 55+. Kobiety są mniej zaniepokojone tą kwestią niż mężczyźni.

Podczas gdy 45,7% kierowców stwierdziło, że wolałoby zatrzymać się w miejscu zakwaterowania, takim jak przydrożny hotel, 37,4% stwierdziło, że spanie w kabinie pozostaje preferowaną opcją na długich trasach. Pokazuje to, że chociaż przepisy mogą być tworzone w dobrych intencjach, to należy wziąć pod uwagę kierowcę i jego indywidualne preferencje - i należy o nich myśleć jako o jednostkach, a nie o jednej grupie.

45.7% KIEROWCÓW STWIERDZIŁO, ŻE WOLAŁOBY ZATRZYMAĆ SIĘ W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA

37,4% KIEROWCÓW STWIERDZIŁO, ŻE SPANIE W KABINIE POZOSTAJE ICH PREFEROWANĄ OPCJĄ NA DŁUGICH TRASACH.

PARKING DLA CIĘŻARÓWEK

Znalezienie odpowiedniego - i bezpiecznego - parkingu dla ciężarówek w wyniku nowych przepisów jest głównym zmartwieniem dla ponad jednej trzeciej kierowców (37,7%).

37,7% KIEROWCÓW WYRAZIŁO POWAŻNE OBAWY ZWIĄZANE ZE ZNALEZIENIEM ODPOWIEDNIEGO, BEZPIECZNEGO PARKINGU DLA CIĘŻARÓWEK.

Choć powody tych obaw są różne - od dodatkowych podróży do i z kabiny (około 80% jest zaniepokojonych odległością między parkingiem dla ciężarówek a przydzielonym im miejscem zakwaterowania) po zmarnowane godziny i obawy o bezpieczeństwo - jasne jest, że samo zakwaterowanie niewiele pomoże w poprawie samopoczucia kierowców, jeśli nie będzie mu towarzyszył wystarczający bezpieczny parking dla ciężarówek. Ponieważ kryzys parkingowy w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej jest dobrze udokumentowany, konieczne będzie podjęcie kroków w celu osiągnięcia rzeczywistego postępu.

"Ponieważ ankieta wykazała wysoki poziom obaw kierowców związanych z pozostawianiem taksówek na długi czas, ważne jest, aby podjąć kroki w celu rozwiązania problemu braku bezpiecznych parkingów dostępnych w całej Europie" - mówi. SNAP Managing Director, Mark Garner.

"SNAP nadal ciężko pracuje nad zwiększeniem poziomu bezpiecznego parkowania w Europie, ale jest to kwestia wymagająca szerszej uwagi, aby zapewnić, że próby poprawy samopoczucia nie wpłyną nieumyślnie na bezpieczeństwo".

OPÓŹNIENIA GRANICZNE

W nieco ironiczny sposób, pakiet "Mobilność" może ostatecznie zapobiec właśnie temu, powiedzmy, kierowcom. 77% ankietowanych stwierdziło, że jest prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne, że zatory w portach i na granicach wzrosną, a kierowcy długodystansowi będą musieli wracać do domu częściej niż wcześniej.

77% ANKIETOWANYCH STWIERDZIŁO, ŻE JEST PRAWDOPODOBNE LUB BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE ZATORY W PORTACH I NA GRANICACH WZROSNĄ.

Oprócz spodziewanych zatorów w portach i wokół nich spowodowanych Brexitem, te dodatkowe opóźnienia mogą znacznie obciążyć trasy dojazdowe do i z Wielkiej Brytanii oraz utrudnić terminowy tranzyt towarów.

KONSEKWENCJE DLA ŚRODOWISKA

Podczas gdy nasza ankieta pokazuje, że kwestie budzące obawy kierowców są generalnie praktyczne, potencjalny zwiększony wpływ Pakietu Mobilności na środowisko jest również brany pod uwagę przez około jedną czwartą kierowców (23,1%).

23,1% KIEROWCÓW WZIĘŁO POD UWAGĘ WPŁYW PAKIETU MOBILNOŚCI NA ŚRODOWISKO.

Wymóg regularnego powrotu pojazdów do kraju pochodzenia jest jednym z kilku czynników, które według szacunków wygenerują co najmniej 3 miliony ton dodatkowych emisji CO2 rocznie w UE. W czasie, gdy wiele krajów na całym świecie dąży do radykalnej redukcji emisji.

Kierowcy w wieku 25-34 lat wykazywali największe obawy w tej dziedzinie; jednak kierowcy w wieku poniżej 25 lat byli o 36% mniej zaniepokojeni środowiskiem niż kradzieżą ładunku - być może pokazuje to stopień, w jakim kwestia ta przenika branżę.

Choć ochrona dobrostanu kierowców ma kluczowe znaczenie, warto zauważyć, że wielu samych kierowców kwestionuje, czy Pakiet Mobilności działa w sposób zrównoważony - jest to kwestia, którą wiele krajów Europy Wschodniej podniosło w swoich obawach.

CORONAVIRUS

W klimacie przedszczepionkowym Covid-19 jest zrozumiałym problemem dla wielu kierowców. Tylko 11% stwierdziło, że nie są zaniepokojeni zwiększonym ryzykiem narażenia wynikającym z konieczności przebywania w miejscach publicznych - a 68% stwierdziło, że są zaniepokojeni lub bardzo zaniepokojeni.

68% KIEROWCÓW OBAWIA SIĘ ZWIĘKSZONEGO RYZYKA NARAŻENIA NA COVID-19 Z POWODU KONIECZNOŚCI PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH.

Wiek przynosi tu zrozumiały podział, ponieważ osoby w wieku 34-44 lat (ponownie, przedział bardziej skłonny do posiadania młodych rodzin) są najbardziej zaniepokojone. Co ciekawe, osoby w wieku powyżej 55 lat okazały się najmniej zaniepokojoną grupą wiekową.

Szczepionka czy nie, obawy takie jak te będą prawdopodobnie bardzo realne dla przewoźników przez jakiś czas. W związku z tym pozyskiwanie "bezpiecznego" zakwaterowania prawdopodobnie pozostanie złożonym tematem - zwłaszcza jeśli obłożenie zostanie zmniejszone z powodu środków dystansowania społecznego.

"Podczas gdy Pakiet Mobilności został stworzony z dobrych intencji, czasami może istnieć rozdźwięk między pomysłami na papierze a ich praktyczną realizacją" - mówi. Mark Garner.

"Aby tego uniknąć, konieczne jest znalezienie równowagi poprzez konsultacje z tymi, których zmiany będą bezpośrednio dotyczyć. W tym przypadku oznacza to zrozumienie, że kierowcy to osoby o różnych preferencjach dotyczących sposobu wykonywania pracy, a wdrażanie zmian, które są zbyt szerokie lub nieelastyczne, może mieć negatywny wpływ na wielu z nich".