Raziskava Snap razkriva zaskrbljenost voznikov glede svežnja EU o mobilnosti

Uvedba svežnja EU o mobilnosti v začetku leta je imela pomembne posledice za panogo tovornega prometa v Združenem kraljestvu in celinski Evropi.

Ker vozniki nimajo več možnosti tedenskega počitka v vozilu, so prevozniki zdaj dolžni zagotoviti ustrezno nastanitev za voznike na cesti. Prav tako bodo morali zagotoviti, da se ti vozniki enkrat na štiri tedne vrnejo domov, kar je pomembna sprememba za mednarodne prevoznike.

Zato številni ugibajo o operativnih in komercialnih učinkih, zlasti vzhodnoevropski prevozniki, ki so se agresivno borili proti njegovi uvedbi ter ga označili za protekcionističnega in diskriminatornega.

Toda ali lahko pobuda, katere namen je izboljšati zdravje in dobro počutje voznikov, predstavlja takšno grožnjo? In če je, kaj to pomeni za celotno panogo tovornega prometa? SNAP je izvedel anketo med 350 vzhodnoevropskimi vozniki, da bi to ugotovil.

Ključne ugotovitve

DVE TRETJINI (66,5 % ) VOZNIKOV V VZHODNI EVROPI JE ZASKRBLJENIH ZARADI VPLIVA SVEŽNJA O MOBILNOSTI NA NJIHOVO VARNOST ZAPOSLITVE

KAR 86,6 % VOZNIKOV MENI, DA SE BO ZARADI UKREPOV POVEČALO ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ V ZVEZI S TOVORNIM PROMETOM, SAJ SE BO POVEČALO ŠTEVILO NEZAVAROVANIH VOZIL.

77 % VOZNIKOV MENI, DA BODO NOVI PREDPISI O SVEŽNJU MOBILNOSTI VERJETNO POVEČALI ZASTOJE V PRISTANIŠČIH IN NA MEJAH.

MEDTEM KO BI 45,7 % VOZNIKOV RAJE BIVALO V NASTANITVENIH OBJEKTIH, KOT DA SPIJO V SVOJIH KABINAH - SKORAJ TRI ČETRTINE VOZNIKOV (72,9 % ) JE ZASKRBLJENIH GLEDE KAKOVOSTI RAZPOLOŽLJIVIH NASTANITVENIH OBJEKTOV, 88 % PA JIH JE ZASKRBLJENIH, DA JIH BODO PREVOZNIKI PUSTILI NA CEDILU.

VARNOST DELOVNEGA MESTA

Zlasti vzhodnoevropski trgi so zelo zaskrbljeni, ali bo povečanje splošnih stroškov in logistike zaradi svežnja o mobilnosti škodovalo njihovi konkurenčni sposobnosti. Trdijo, da se bodo prevozni stroški verjetno povečali in da bodo zahodne države zaradi svežnja imele ugodnejše pogoje za ponujanje prevoznih storitev.

Zato morda ni presenetljivo, da sta dve tretjini (66,5 %) vzhodnoevropskih voznikov zaskrbljeni zaradi vpliva na njihovo varnost zaposlitve, več kot četrtina (27,1 %) pa je "zelo zaskrbljena"."

66,5 % VZHODNOEVROPSKIH VOZNIKOV JE ZASKRBLJENIH ZARADI VPLIVA VARNOSTI ZAPOSLITVE

Med vozniki, starimi od 35 do 44 let, je ta delež 82 %, kar je zgovoren podatek, saj imajo ti vozniki morda pogosteje mlade družine. Kljub temu, da je paket namenjen izboljšanju delovnih pogojev, je jasno, da dobro počutje voznikov presega zgolj kraj, kjer vozniki spijo.

Kar zadeva vpliv na industrijo, lahko naraščajoči stroški prevoza - bodisi s strani vzhodnoevropskih podjetij bodisi s strani obstoječih zahodnih prevoznikov - vplivajo na povpraševanje v celotni industriji in lahko povzročijo, da bodo podjetja iskala cenejše vire tranzita.

TOVORNI KRIMINAL

Tema, ki je SNAP-u blizu, je vpliv povečanega števila kaznivih dejanj v tovornem prometu na dobro počutje in varnost voznikov, kot je poudarjeno v našem nedavnem poročilu. Zato je zaskrbljujoče, da 86,6 % voznikov pričakuje, da se bo kriminal na področju tovornega prometa do neke mere povečal, ker bo več kabin ostalo brez nadzora.

86,6 % VOZNIKOV PRIČAKUJE, DA SE BO KRIMINAL NA PODROČJU TOVORNEGA PROMETA DO NEKE MERE POVEČAL, KER BO VEČ TAKSIJEV OSTALO BREZ NADZORA.

V tej skupini jih 40 % meni, da je povečanje "zelo verjetno", najbolj zaskrbljeni pa so pripadniki starostne skupine od 35 do 44 let (50 %). To kaže, da je zaskrbljenost morda posledica izkušenj z življenjem na cesti.

Medtem ko številni vozniki niso navdušeni nad možnostjo prenočevanja namesto v kabini svojega vozila, so posledice paketa za mobilnost daljnosežne. Bi lahko povečal že tako naraščajočo stopnjo kriminala na področju tovornega prometa v Združenem kraljestvu in Evropi? In kar je še pomembneje - ali razkriva, da so bili vozniki neupravičeno uporabljeni kot odvračilni dejavnik?

POČITEK V KABINI IN NASTANITEV

Zdi se, da številni vozniki teoretično pozdravljajo idejo o tedenskem počitku zunaj kabine vozila. Zanimivo pa je, da se preference delijo glede na starost.

Skoraj četrtina (24 %) voznikov, starih od 18 do 24 let, še vedno želi počivati v kabini, medtem ko se več kot 80 % voznikov, starejših od 55 let, strinja z novimi pravili glede nastanitve.

24 % VOZNIKOV, STARIH OD 18 DO 24 LET, ŠE VEDNO ŽELI POČIVATI V KABINI.

80 % OSEB V STAROSTNI SKUPINI 55+ ODOBRAVA NOVA PRAVILA GLEDE NASTANITVE.

72,9 % voznikov je zaskrbljenih zaradi kakovosti nastanitve. To se najbolj čuti v dveh starostnih skupinah - pri mlajših voznikih in voznikih, starejših od 55 let. Voznice so glede tega vprašanja manj zaskrbljene kot njihovi moški kolegi.

Medtem ko je 45,7 % voznikov izjavilo, da bi raje prenočevali v nastanitvenih objektih, kot je hotel ob cesti, jih 37,4 % pravi, da na dolgih poteh še vedno najraje spijo v svojih kabinah. To dokazuje, da je treba upoštevati voznike in njihove individualne želje, čeprav so predpisi morda sprejeti z dobrimi nameni, in jih je treba obravnavati kot posameznike in ne kot enotno skupino.

45.7% VOZNIKOV JE IZJAVILO, DA BI RAJE BIVALI V NASTANITVENIH OBJEKTIH.

37,4 % VOZNIKOV PRAVI, DA JIM SPANJE V KABINI ŠE VEDNO NAJBOLJ USTREZA PRI DOLGIH PREVOZIH.

PARKIRIŠČE ZA TOVORNJAKE

Več kot tretjina voznikov (37,7 %) ima zaradi novih predpisov največjo skrb, da bi našli primerno in varno parkirišče za tovornjake.

37,7 % VOZNIKOV JE IZRAZILO NAJVEČJO SKRB PRI ISKANJU PRIMERNEGA VARNEGA IN ZAŠČITENEGA PARKIRIŠČA ZA TOVORNJAKE.

Čeprav so razlogi za te pomisleke različni - od dodatnih poti v kabino in iz nje (približno 80 % jih skrbi razdalja med parkiriščem za tovornjake in dodeljeno nastanitvijo ) do izgubljenih ur in skrbi glede varnosti - je jasno, da sama nastanitev ne bo prispevala k boljšemu počutju voznikov, če ob njej ni dovolj varnega parkirišča za tovornjake. Glede na to, da je kriza parkiranja v Združenem kraljestvu in celinski Evropi dobro dokumentirana, bo treba sprejeti ukrepe, da bi dosegli resničen napredek.

"Raziskava je pokazala, da so vozniki zelo zaskrbljeni zaradi dolgotrajnega zapuščanja svojih taksijev, zato je nujno sprejeti ukrepe za odpravo pomanjkanja varnih parkirišč, ki so na voljo po vsej Evropi." SNAP Managing Director, Mark Garner.

"Družba SNAP si še naprej prizadeva za povečanje števila varnih parkirišč v Evropi, vendar je to vprašanje potrebno širše obravnave, da se zagotovi, da poskusi izboljšanja dobrega počutja ne bodo nenamerno vplivali na varnost in zaščito."

MEJNE ZAMUDE

Nekoliko ironično se lahko zgodi, da bo paket "mobilnost" na koncu preprečil prav to, recimo voznikom. 77 % anketirancev meni, da je verjetno ali zelo verjetno, da se bodo zastoji v pristaniščih in na mejah povečali, saj se bodo morali vozniki na dolge razdalje bolj redno vračati domov kot doslej.

77 % ANKETIRANCEV MENI, DA JE VERJETNO ALI ZELO VERJETNO, DA SE BODO ZASTOJI V PRISTANIŠČIH IN NA MEJAH POVEČALI.

Poleg pričakovanih zastojev v pristaniščih in njihovi okolici, ki jih bo povzročil brexit, bi lahko te dodatne zamude močno obremenile dostopne poti v Združeno kraljestvo in iz njega ter ovirale pravočasen prevoz blaga.

OKOLJSKE POSLEDICE

Čeprav je naša raziskava pokazala, da so vprašanja, ki skrbijo voznike, na splošno praktična, pa približno četrtina voznikov (23,1 %) razmišlja tudi o možnosti povečanega vpliva svežnja za mobilnost na okolje.

23,1 % VOZNIKOV JE UPOŠTEVALO VPLIV PAKETA MOBILNOSTI NA OKOLJE.

Zahteva, da se morajo vozila redno vračati v svojo "matično" državo, je eden od več dejavnikov, ki bodo po ocenah v EU povzročili vsaj 3 milijone ton dodatnih emisij CO2 na leto. V času, ko si številne države po svetu prizadevajo drastično zmanjšati svoje emisije.

Na tem področju so bili najbolj zaskrbljeni vozniki, stari od 25 do 34 let, vendar so bili vozniki, mlajši od 25 let, 36 % manj zaskrbljeni zaradi okolja kot zaradi kraje tovora, kar morda kaže na to, kako močno je to vprašanje prisotno v panogi.

Čeprav je zaščita blaginje voznikov ključnega pomena, je treba poudariti, da se številni vozniki sami sprašujejo, ali je sveženj o mobilnosti trajnostno naravnan - to vprašanje so v svojih pomislekih izpostavile številne vzhodnoevropske države.

CORONAVIRUS

V času pred cepljenjem je Covid-19 za mnoge voznike razumljivo vprašanje. Le 11 % jih je izjavilo, da niso zaskrbljeni zaradi povečanega tveganja izpostavljenosti, ker morajo bivati v javnih prostorih - 68 % pa jih je izjavilo, da so zaskrbljeni ali zelo zaskrbljeni.

68 % VOZNIKOV JE ZASKRBLJENIH ZARADI POVEČANEGA TVEGANJA IZPOSTAVLJENOSTI KOVIDU-19, KER MORAJO BIVATI V JAVNIH NASTANITVENIH OBJEKTIH.

Pri tem je starost razumljivo razdeljena, saj so najbolj zaskrbljeni tisti, ki so stari od 34 do 44 let (torej tisti, pri katerih je večja verjetnost, da bodo imeli mlade družine). Zanimivo je, da so starejši od 55 let najmanj zaskrbljena starostna skupina.

Cepivo ali ne, tovrstni pomisleki bodo za prevoznike še nekaj časa zelo resnični. Zato bo iskanje "varnih" nastanitev verjetno ostalo zapleteno vprašanje, zlasti če se bo zasedenost zmanjšala zaradi ukrepov za preprečevanje socialne izključenosti.

"Čeprav je bil paket za mobilnost oblikovan z dobrimi nameni, se včasih zgodi, da se zamisli na papirju ne ujemajo s praktičnim izvajanjem." Mark Garner.

"Da bi se temu izognili, je treba najti ravnovesje s posvetovanjem s tistimi, na katere bo to neposredno vplivalo. V tem primeru to pomeni, da je treba razumeti, da so vozniki posamezniki z različnimi preferencami glede načina opravljanja svojega dela in da bi izvajanje preširokih ali neprilagodljivih sprememb lahko imelo negativne posledice za mnoge."