Prieskum Snap odhalil obavy vodičov z balíka opatrení EÚ v oblasti mobility

Zavedenie balíka opatrení EÚ v oblasti mobility začiatkom tohto roka malo významné dôsledky pre odvetvie nákladnej dopravy v Spojenom kráľovstve a v kontinentálnej Európe.

Keďže vodiči už nemôžu využívať týždenný odpočinok vo svojich vozidlách, dopravcovia sú teraz povinní zabezpečiť pre vodičov vhodné ubytovanie na cestách. Taktiež budú musieť zabezpečiť, aby sa títo vodiči vracali domov raz za štyri týždne, čo je pre medzinárodných dopravcov významná zmena.

Mnohí preto špekulujú o jeho prevádzkovom a obchodnom vplyve - najmä východoeurópski dopravcovia, ktorí agresívne bojovali proti jeho zavedeniu a označovali ho za protekcionistický a diskriminačný.

Môže však iniciatíva zameraná na zlepšenie zdravia a pohody vodičov predstavovať takúto hrozbu? A ak áno, čo to znamená pre širšie odvetvie nákladnej dopravy? SNAP uskutočnil prieskum medzi 350 východoeurópskymi vodičmi, aby to zistil.

Kľúčové zistenia

DVE TRETINY (66,5 % ) VODIČOV VO VÝCHODNEJ EURÓPE SA OBÁVAJÚ VPLYVU BALÍKA MOBILITY NA ISTOTU ICH ZAMESTNANIA

NEUVERITEĽNÝCH 86,6 % VODIČOV SA DOMNIEVA, ŽE OPATRENIA SPÔSOBIA NÁRAST TRESTNEJ ČINNOSTI V NÁKLADNEJ DOPRAVE V DÔSLEDKU NÁRASTU POČTU VOZIDIEL BEZ DOZORU.

77 % VODIČOV SI MYSLÍ, ŽE NOVÉ NARIADENIA O BALÍKU MOBILITY PRAVDEPODOBNE ZVÝŠIA PREŤAŽENIE V PRÍSTAVOCH A NA HRANICIACH.

ZATIAĽ ČO 45,7 % VODIČOV BY UPREDNOSTNILO UBYTOVANIE PRED SPANÍM V KABÍNE - TAKMER TRI ŠTVRTINY (72,9 % ) MAJÚ OBAVY O KVALITU DOSTUPNÉHO UBYTOVANIA A 88 % SA OBÁVA, ŽE ICH DOPRAVCOVIA NECHAJÚ BEZ PEŇAZÍ.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Najmä východoeurópske trhy sa veľmi obávajú, či zvýšené režijné náklady a logistika spôsobené balíkom mobility nepoškodia ich konkurenčnú schopnosť. Tvrdia, že náklady na dopravu sa pravdepodobne zvýšia a že balík ponechá západným krajinám priaznivejšie podmienky na ponúkanie služieb dopravcov.

Nie je preto prekvapujúce, že dve tretiny (66,5 %) východoeurópskych vodičov sa obávajú vplyvu na bezpečnosť ich zamestnania, pričom viac ako štvrtina (27,1 %) je "veľmi znepokojená"."

66,5 % VÝCHODOEURÓPSKYCH VODIČOV SA OBÁVA VPLYVU NA BEZPEČNOSŤ ICH PRÁCE

Toto číslo sa zvyšuje na 82 % vodičov vo veku 35 až 44 rokov, čo je výstižný údaj vzhľadom na to, že títo ľudia majú pravdepodobne doma mladé rodiny. Napriek tomu, že balík je zameraný na zlepšenie pracovných podmienok, je zrejmé, že pohoda vodičov presahuje rámec jednoduchého miesta, kde vodiči spia.

Pokiaľ ide o vplyv na odvetvie, rastúce náklady na prepravu - či už zo strany východoeurópskych firiem alebo súčasného využívania služieb západných prepravcov - majú potenciál ovplyvniť dopyt v celom odvetví a môžu spôsobiť, že firmy budú hľadať lacnejšie zdroje tranzitu.

NÁKLADNÁ KRIMINALITA

Témou, ktorá je SNAP blízka, je vplyv zvýšenej kriminality v nákladnej doprave na pohodu a bezpečnosť vodičov, ako sa zdôrazňuje v našej nedávnej správe. Preto je znepokojujúce, že 86,6 % vodičov očakáva, že sa do určitej miery zvýši kriminalita v nákladnej doprave v dôsledku väčšieho počtu kabín ponechaných bez dozoru.

86,6 % VODIČOV OČAKÁVA, ŽE SA DO URČITEJ MIERY ZVÝŠI KRIMINALITA V NÁKLADNEJ DOPRAVE V DÔSLEDKU VÄČŠIEHO POČTU TAXÍKOV PONECHANÝCH BEZ DOZORU

Z tejto skupiny si 40 % myslí, že nárast je "veľmi pravdepodobný", pričom najväčšie obavy majú ľudia vo veku 35-44 rokov (50 %). To naznačuje, že obavy môžu vychádzať zo skúseností zo života na cestách.

Hoci mnohí vodiči sa nebránia možnosti prenocovať namiesto kabíny svojho vozidla, dôsledky balíka mobility sú ďalekosiahle. Mohlo by to prispieť k už aj tak rastúcej kriminalite v nákladnej doprave v Spojenom kráľovstve a Európe? A čo je dôležitejšie - odhalí, že vodiči boli nespravodlivo využívaní ako odstrašujúci prostriedok?

ODPOČINOK V KABÍNE A UBYTOVANIE

Zdá sa, že mnohí vodiči teoreticky vítajú myšlienku týždenného odpočinku mimo kabíny vozidla. Zaujímavé však je, že preferencie sú rozdelené podľa veku.

Takmer štvrtina (24 %) vodičov vo veku 18 - 24 rokov si naďalej želá odpočinok v kabíne, zatiaľ čo viac ako 80 % vodičov vo veku 55+ schvaľuje nové pravidlá týkajúce sa ubytovania.

24 % VODIČOV VO VEKU 18 AŽ 24 ROKOV SI CHCE ODDÝCHNUŤ V KABÍNE

80 % ĽUDÍ VO VEKU 55+ SCHVAĽUJE NOVÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA UBYTOVANIA

Kvalita poskytovaného ubytovania je problémom pre 72,9 % vodičov. Najviac to pociťujú dve vekové skupiny - mladší vodiči a vodiči vo veku 55+. Ženy-vodičky sú v tejto otázke menej znepokojené ako ich mužskí kolegovia.

Zatiaľ čo 45,7 % vodičov uviedlo, že by uprednostnili ubytovanie, napríklad v hoteli pri ceste, 37,4 % uviedlo, že spanie v taxíku je pre nich aj naďalej preferovanou možnosťou na dlhých trasách. To dokazuje, že hoci sa predpisy môžu prijímať s dobrým úmyslom, treba brať do úvahy vodičov a ich individuálne preferencie - a treba na nich myslieť ako na jednotlivcov, a nie ako na jednu skupinu.

45.7% VODIČOV UVIEDLO, ŽE BY UPREDNOSTNILI UBYTOVANIE

37,4 % VODIČOV UVIEDLO, ŽE SPANIE V KABÍNE JE AJ NAĎALEJ ICH PREFEROVANOU MOŽNOSŤOU NA DLHÝCH TRASÁCH

PARKOVANIE NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

Nájsť vhodné - a bezpečné - parkovisko pre nákladné vozidlá v dôsledku nových predpisov je hlavnou obavou pre viac ako tretinu vodičov (37,7 %).

37,7 % VODIČOV VYJADRILO VEĽKÉ OBAVY Z NÁJDENIA VHODNÉHO BEZPEČNÉHO PARKOVISKA PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Hoci dôvody týchto obáv sú rôzne - od dodatočnej cesty do kabíny a späť (približne 80 % sa obáva vzdialenosti medzi parkoviskom pre nákladné vozidlá a prideleným ubytovaním ) až po premárnené hodiny a obavy o bezpečnosť - je jasné, že samotné ubytovanie neprispeje k dobrej pohode vodičov, ak k nemu nie je k dispozícii dostatočné bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá. Vzhľadom na dobre zdokumentovanú krízu parkovania v Spojenom kráľovstve a kontinentálnej Európe bude potrebné prijať opatrenia, aby sa dosiahol skutočný pokrok.

"Prieskum ukázal, že vodiči majú veľké obavy z toho, že nechávajú svoje taxíky na dlhý čas, preto je nevyhnutné, aby sa prijali opatrenia na riešenie nedostatku bezpečných parkovacích miest v celej Európe." SNAP Managing Director, Mark Garner.

"SNAP naďalej intenzívne pracuje na zvyšovaní úrovne bezpečného parkovania v Európe, ale je to otázka, ktorá si vyžaduje širšiu pozornosť, aby sa zabezpečilo, že pokusy o zlepšenie pohody nebudú mať neúmyselný vplyv na bezpečnosť a ochranu."

HRANIČNÉ MEŠKANIA

Balíček "Mobilita" môže nakoniec trochu ironicky zabrániť práve tomu, aby sa v ňom objavili napríklad vodiči. 77 % opýtaných uviedlo, že podľa nich je pravdepodobné alebo veľmi pravdepodobné, že sa zvýši preťaženie prístavov a hraníc a vodiči diaľkovej dopravy sa budú musieť vracať domov pravidelnejšie ako doteraz.

77 % OPÝTANÝCH UVIEDLO, ŽE JE PRAVDEPODOBNÉ ALEBO VEĽMI PRAVDEPODOBNÉ, ŽE SA PREŤAŽENIE PRÍSTAVOV A HRANÍC ZVÝŠI.

Popri očakávanom preťažení prístavov a ich okolia spôsobenom brexitom by tieto dodatočné meškania mohli výrazne zaťažiť prístupové cesty do Spojeného kráľovstva a z neho a brániť včasnému tranzitu tovaru.

ENVIRONMENTÁLNE DÔSLEDKY

Hoci náš prieskum ukázal, že otázky, ktoré vodičov znepokojujú, sú vo všeobecnosti praktické, približne štvrtina vodičov (23,1 %) berie do úvahy aj potenciál zvýšeného vplyvu balíka mobility na životné prostredie.

23,1 % VODIČOV ZVÁŽILO VPLYV BALÍKA MOBILITY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Požiadavka, aby sa vozidlá pravidelne vracali do svojej "domovskej" krajiny, patrí medzi niekoľko faktorov, ktoré podľa odhadov spôsobia v minimálne 3 milióny ton dodatočných emisií CO2 ročne. V čase, keď sa mnohé štáty na celom svete snažia výrazne znížiť svoje emisie.

Najväčšie obavy v tejto oblasti prejavili vodiči vo veku 25-34 rokov, avšak vodiči mladší ako 25 rokov sa o životné prostredie zaujímali o 36 % menej ako o krádeže nákladu, čo možno ukazuje, do akej miery tento problém preniká do odvetvia.

Akokoľvek je ochrana blahobytu vodičov nevyhnutná, je pozoruhodné, že mnohí vodiči sami spochybňujú, či sa balíček mobility uskutočňuje udržateľným spôsobom, čo je otázka, ktorú vo svojich obavách vyjadrili mnohé východoeurópske krajiny.

CORONAVIRUS

V predvakcinačnom období je Covid-19 pre mnohých vodičov pochopiteľným problémom. Len 11 % respondentov uviedlo, že sa neobáva zvýšeného rizika expozície v dôsledku nutnosti pobytu vo verejných ubytovacích zariadeniach - 68 % respondentov uviedlo, že sa obáva alebo veľmi obáva.

68 % VODIČOV SA OBÁVA ZVÝŠENÉHO RIZIKA VYSTAVENIA KOVIDU-19 V DÔSLEDKU NUTNOSTI UBYTOVAŤ SA VO VEREJNÝCH UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH

Veková štruktúra je pochopiteľne rozdelená, keďže najväčšie obavy majú ľudia vo veku 34-44 rokov (teda ľudia, ktorí častejšie zakladajú mladé rodiny). Zaujímavé je, že najmenej znepokojená je veková skupina nad 55 rokov.

Očkovanie alebo nie, takéto obavy budú pravdepodobne ešte nejaký čas veľmi reálne pre dopravcov. Preto je pravdepodobné, že hľadanie "bezpečného" ubytovania zostane zložitou témou - najmä ak sa obsadenosť zníži v dôsledku opatrení na odstránenie sociálnych rozdielov.

"Hoci bol balík mobility vytvorený s dobrými úmyslami, niekedy môže dôjsť k rozporu medzi myšlienkami na papieri a ich praktickou realizáciou." Mark Garner.

"Aby sa tomu zabránilo, je nevyhnutné nájsť rovnováhu prostredníctvom konzultácií s tými, ktorých sa to priamo dotkne. V tomto prípade to znamená pochopiť, že vodiči sú jednotlivci s rôznymi preferenciami, pokiaľ ide o spôsob, akým vykonávajú svoju prácu, a zavedenie príliš rozsiahlych alebo nepružných zmien by mohlo mať na mnohých z nich negatívny vplyv."